Biodriv

Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och Preem samarbetar i projektet Biodriv. Målsättningen är att beskriva olika teknikspår för ett framtida raffinaderi med baserat på bioresurser. I de respektive teknikspåren belyses alla steg i kedjan från tillgänglig råvara, drivmedelsproduktion, fordonstekniker samt marknad. GAME är särskilt involverat i teknikspår för biogas och elektrifierade fordon samt uppdaterar forskning och utveckling-läget för samtliga teknikspår.

Kontaktperson: Anders Ahlbäck och Jonas Norrman