Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

GAME har under våren 2011 sammanställt material från en stor arbetsgrupp till en kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland. Syftet är att öka kunskapen om Västra Götalands styrkor inom området. Kartläggningen ska fungera som underlag för åtgärder som kan stärka miljösektorn i regionen. GAME arbete tillsammans med en arbetsgrupp av nyckelaktörer för att ta fram uppgifter har bidragit till en gemensam och väl förankrad kunskap.

Kartläggningen har resulterat i flera viktiga slutsatser, där den viktigaste kanske är att det inte längre går att tala om en miljötekniksektor. Miljöfrågorna berör idag alla branscher och både stora som små företag vilket innebär att samarbeten och satsningar bör vara ämnesinriktade snarare är branschinriktade.

Ett annat resultat är kartläggningsmetodiken i sig. Metoden för kartläggning är nyutvecklad för att öppna om så många perspektiv som möjligt. Hela nio olika kombinationer av perspektiv och inriktningar användes.

Vi rekommenderar att den som vill vara med och försöka analysera utvecklingen att läsa hela kartläggningen. Här nedanför kan ladda ner Kartläggningsdokumentet, Sammanfattningen samt en Presentation från slutredovisningen.

Läs Kartläggningsdokumentet, version 111110 [pdf]
Läs Sammanfattningen, version 111116 [pdf]
Läs Presentationen, version 110914 [pdf]

I utredningen ingick:
• Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland
• Kartläggning av miljörelaterad forskning i Västra Götaland
• Kartläggning av EU:s strategier för miljöteknik fram till 2020
• Analys av Västra Götalands styrkor inom miljötekniksektorn

»Läs en mer utförlig beskrivning av kartläggningen [pdf]
»Läs arbetsdokument av kartläggningen, version 110520 [pdf]
»Kolla in presentationen från workshopen med nyckelaktörer, 110429 [pdf]

Vill du hjälpa till med att komplettera kartläggningen? Kontakta Jonas Norrman.

Kartläggningen är initierad av Mats Granér, enhetschef för analys och upphandling på regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen samt Peter Holmberg, miljöchef på miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*