Kartläggning av pilotprojekt och demonstrationsanläggningar

Kartläggning av pilotprojekt och demonstrationsanläggningar

Nätverket GAME ska medverka till en omställning till ett hållbart Västsverige, genom att bidra till ökad samverkan mellan näringsliv, samhälle, forskning och utbildning. Under 2011 kommer GAME att göra en löpande kartläggning av satsningar på pilotprojekt och demonstrationsanläggningar inom prioriterade miljöteknikområden. Detta för att dels kommunicera vad som görs i Västsverige för att öka samverkan kring dessa aktiviteter och dels för att lära av vad som görs i övriga Europa för att bidra till fler nya aktiviteter.

De prioriterade områdena är för närvarande:
• Bioenergi
• Smarta nät
• Hållbara transporter
• Hållbar samhällsbyggnad

Presentationen nedan är första versionen av en kartläggning av pågående västsvenska pilotprojekt och demonstrationsanläggningar (presentationen är på engelska):

*Sustainable Development Innovation Arena [pdf]

Kontaktpersoner: Rebecca Brembeck och Jonas Norrman

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*