Klimatneutrala godstransporter på väg – KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg – KNEG

GAME deltar i samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). Chalmers, Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och Vägverket grundade detta initiativ 2006 med den gemensamma målsättningen att halvera utsläpp av koldioxid från godtransporter på väg till år 2020. GAME bidrar med arrangemang och utredningsresurser.

»www.kneg.org

*Indikatorer för klimatneutrala godstransporter på väg (iKNEG) (2009) [pdf]
*Minskade utsläpp av klimatgaser från KNEG 2008 – på väg mot visionen (2008) [pdf]

Kontaktperson: Anders Ahlbäck