Samhälle och Innovation

Samhälle och Innovation

samha%cc%88lle-och-innovation

Samhälle och Innovation är en rapport som beskriver GAMEs aktiviteter för miljödriven affärsutveckling i Västsverige under år 2017. Aktiviteterna var utformade för att bidra till företagens behov och utmaningar för att agera och engagera sig kring uppsatta miljö- och klimatmål för Västsverige. 

Ladda ner rapporten här

 


 

Rapporter om utvecklingen i Västsverige framtagna av andra aktörer

Västra Götalandsregionen gör två underlagsrapporter per år:

Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2016

Sammantaget är konjunkturläget nu det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Uppföljning och effektanalys av Västra Götalandsregionens företagsstöd

Det är svårt att baserat på denna uppföljning dra några generella slutsatser eller ge några konkreta rekommendationer rörande hur de olika stödformerna kan fungera mer effektivt eller bidra till än större nytta hos företagen. Upprepade mätningar över tid kan ge ett bättre underlag för att analysera mönster över tid.

Tillväxtverket gör en stor återkommande undersökningen vart tredje år sedan år 2002:

Företagens villkor och verklighet

Delrapport: Företag som samverkar är mer innovativa

Delrapport: Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

ska%cc%88rmavbild-2016-11-04-kl-16-18-59