Svenska aktiviteter inom EU:s program för Eco-innovation

Svenska aktiviteter inom EU:s program för Eco-innovation

Genom GAME har Sverige Miljöteknikråd – Swentec (www.swentec.se) fått hjälp med att producera rapporter om Sveriges aktiviteter inom Eco-innovation under EU-programmen ETAP (Environmental Technologies Action Plan och CIP (Competitiviness and Innovation Program). GAME medverkar också i Swentecs process med att ta fram ett Svenskt handlingsprogrammet för miljöteknik.

Läs mer om:
»ETAP
»Eco-innovation

*Vägen mot en effektiv struktur för svensk miljöteknik (2009) [pdf]
*Förenklad visualiserad version av ETAP rapporten. Visar också på hur Sveriges politik     förhåller sig till ETAP. (2009)
*Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik – En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP (2008) [pdf]
*Analys av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP fram till år 2010 (2007) [pdf]

Kontaktperson: Jonas Norrman