Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe

Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe

EU-kommissionen lade i början av juli i år fram förslag som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi (ett kretsloppssamhälle) och öka återvinningen i medlemsländerna. Enligt kommissionen kommer förändringarna att stärka Europas konkurrenskraft och minska efterfrågan på sällsynta och dyra råvaror samt skapa nya jobb och reducera utsläppen av växthusgaser. Det kommer att komma flera utlysningar inom detta område från Horizon 2020 fram igenom och GAME kommer att samarbeta för att få så många aktiviteter som möjligt till Västsverige.

Läs om EU förslaget här =>

Just nu är det många forskare som arbetar med ansökan till Mistra för att få starta ett stort flerårigt forsknings- och innovationsprogram bör inriktas mot resurseffektiv design av nya produkter, återtillverkning av existerande produkter samt nya affärsmodeller och frågor om regelverk och styrmedel. Detta nya program kan bli en bra möjlighet för Er företag som är inom tillverkningsindustrin och bidra till er utveckling och övergång till produktionsmetoder och produkter som ökar resurseffektiviteten och sluter materialflödena.

Läs om Mistras strategi här =>
Läs också om pågående IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft här =>

Chalmers Education erbjuder företagsutbildning  ”En introduktion till Cirkulära Affärsmodeller” den 5/12. Läs mer här =>

GAME Report: Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw material
En rapport om utlysningar relaterat till Waste i arbetsprogrammet för Resource Efficience under Horizon 2020. Rapporten är tänkt att hjälpa dig att identifiera och skriva en framgångsrik ansökan. Rapporten består av tre delar:
– Presentation över utvecklingen av EU:s politik för avfall.
– Presentation av EU-myndigheter från avfallssektorn.
– Presentation av pågående EU-projekt som handlar om avfall.

Ladda ner rapporten: H2020-WASTE-2015 – GAME Report.

Anmäl dig till vårt seminarium om Cirkulär Ekonomi här

Nätverket GAME samarbetar just nu för att utreda hur företag och demonstrationsarenor i Västra Götaland kan komma med i dessa satsningar. Kontakta oss om du vill bidra.

1 Kommentar

Pingbacks

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*