Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik

Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik

På Energisessionen 2010 arrangerade nätverket GAME en av sessionerna tillsammans med Swentec – Sverige miljöteknikråd. Titeln var ”Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad?” och syftet var att diskutera framtidens energimarknaders krav på tjänster och produkter. Under sessionen presenterade Swentec, med flera, nya marknadsanalyser och tillsammans utvärderar alla mötesdeltagare möjligheterna för Västsverige utifrån frågeställningen ”Kraftsamlar Västsverige rätt för att vara med på framtidens energimarknad?”

Denna rapport är en sammanställning av mötesdeltagarnas rundaborsdiskussioner och kommer att ligga till grund för en fortsatt dialog mellan aktörerna i de utvalda energiinriktningarna.

*Västsvenska styrkeområden inom hållbar energiteknik – Remissversion [pdf]

Kontaktperson: Jonas Norrman