Omvärldsbevakning

På denna sida har GAME tidigare följt och bevakat aktiviteter kopplade till EU-finansierade demonstrationsprojekt i Västsverige, med syfte att stötta aktörer att forma konsortier och ansöka om projektmedel. Numera riktar GAMEs omvärldsbevakning in sig på implementering och samverkan kring de Globala målen och Agenda 2030. Prenumera på GAMEs nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad kring det senaste. 

Företag från Donsö revolutionerar sjöfarten

smeinstrumentOptixmarine erbjuder en patentsökt växellåda för fartyg med axelgeneratorer vilken ger en besparing på cirka 500 ton bränsle (25 %) och en 500 ton koldioxidutsläpp per fartyg och år. Företag har fått investeringsbidrag från programmet SME Instruments inom Horizon 2020 för att testa sin pridukt tillsammans med potentiella kunder.

På ön Donsö utanför Göteborg, finns rederier som tillsammans har 60 fartyg med axelgeneratorer och därmed potentiella kunder för Optixdrive. Endast dessa  skulle innebära en årlig besparing på så mycket som 30 000 ton bränsle och 150 000 ton koldioxid. Föreställ den globala flotta med axelgeneratorer använder Optixdrive, skulle det innebära en besparing på 3,5 miljoner ton bränsle och 10,5 miljoner ton koldioxid varje år. De uppskattar ett totalt marknadsvärde på 2,1 miljarder euro, baserat på mer än 7 000 fartyg med generatorer i världen.

Läs mer här =>

Pressa ned CO2-utsläppen med nya bränslesnåla lastbilar

19_04_16_smallNyligen presenterades slutrapporten från EU projektet CORE där både AB Volvo och Chalmers Tekniska Högskola deltagit. Det europeiska konsortiet har testat en rad avancerade tekniker som har potential att minska bränsleförbrukningen för lastbilar och andra tunga fordon med upp till 18 % lägre CO2-utsläppen med 13 %, och därmed möta högra miljökrav på marknaden.

CORE har framgångsrikt testat avancerad friktionsminskning och förbättringar av katalytisk NOx-omvandling på tre olika motortekniker. Motorerna har testats i omfattande simuleringar och i vägförsök på prototypbilar för att simulera en mängd verkliga körförhållanden från innerstadstrafiken till kuperad terräng och långa motorvägsresor.

Det är inte klart än när dessa tekniker finns att köpa i Västsverige.

Läs mer här =>

Foto: © patrikslezak – fotolia.com

Energy Union vill se mer nationell finansiering för energieffektiva byggnader

Ledningen för Energy Union driver flera offentliga finansieringsinstrument för att få igång en våg av VELUXcoverbyggnadsrenovering i Europa.

Energy Unions vision är att energieffektiva byggnader inte bara ska vara en grund för Energy Union utan också vara en viktig del i EU:s strategi för Big Data. EU kommer att lägga fram en ny finansiering för initiativ inom Smart Building under hösten, tillsammans med revideringar av energieffektivitetsdirektivet, och direktivet för byggnaders energiprestanda.

Kommissionen har identifierat byggnader som en av de centrala pelarna i Energy Union, som syftar till att försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan.

-Det är tydligt att uppnå våra 2030 mål inte kommer att vara möjligt om vi bortse från den enorma potentialen hos byggnader i Europa”, säger kommissionär Maros Sefcovic.

Läs mer =>

Foto: [Aqwis/Wikipedia]