A short update on EU research

A short update on EU research

Includes the following topics (read as PDF)

Success stories
Connie Hedegaard, EU Commissioner for Climate Action, launches a low-carbon contest, calling on creative and innovative minds from across the EU to put their green initiatives to the test. The World You Like Challenge is part of the European Commission’s climate action campaign: A world you like.
Läs mer =>

Emission allowances for innovations
The European Commission awarded in December over €1.2 billion to 23 highly innovative renewable energy demonstration projects under the first call for proposals for the so-called NER300 funding programme.
Läs mer =>

Hur går det för bioekonomin?
Europeiska kommissionen kommer att inrätta ett observationsorgan som ska kartlägga utvecklingen och mäta effekterna av EU:s bioekonomi.Man ska samla uppgifter om marknadsutvecklingen och kartlägga EU:s, medlemsstaternas och regionernas bioekonomiska strategier, deras forsknings- och innovationskapacitet och hur stora deras offentliga och privata investeringar på detta område är. Läs mer =>

Indirect biofuels emissions
Projections that feedstock-based biofuels will indirectly cause net greenhouse gas emissions in the future have been confirmed by preliminary results from two new studies of past land use change.
Läs mer =>

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*