Energy Union vill se mer nationell finansiering för energieffektiva byggnader

Energy Union vill se mer nationell finansiering för energieffektiva byggnader

Ledningen för Energy Union driver flera offentliga finansieringsinstrument för att få igång en våg av VELUXcoverbyggnadsrenovering i Europa.

Energy Unions vision är att energieffektiva byggnader inte bara ska vara en grund för Energy Union utan också vara en viktig del i EU:s strategi för Big Data. EU kommer att lägga fram en ny finansiering för initiativ inom Smart Building under hösten, tillsammans med revideringar av energieffektivitetsdirektivet, och direktivet för byggnaders energiprestanda.

Kommissionen har identifierat byggnader som en av de centrala pelarna i Energy Union, som syftar till att försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan.

-Det är tydligt att uppnå våra 2030 mål inte kommer att vara möjligt om vi bortse från den enorma potentialen hos byggnader i Europa”, säger kommissionär Maros Sefcovic.

Läs mer =>

Foto: [Aqwis/Wikipedia]