EU ökar farten mot ett hållbart samhälle

EU ökar farten mot ett hållbart samhälle

Snart är nuvarande budgetperiod i EU slut och man planera för full för nästa period från 2013 till 2020. Det är också under denna period som man ska nå de mål som satts i Europa 2020, vilket är EU-kommissionens strategi för EU fram till 2020.

Med denna strategi som utgångspunkt planeras nästa period för EU:s finansieringsprogram och deras respektive instrument. Man diskuterar nu hur programmen forskning och innovation kan stödja varandra bättre och inte minst hur man skapar synergier med nationella forskningsprogram.

Just nu pågår en consultation om hur ett sådant Common Strategic Framework bör se ut för programmen
• FP7 – Seventh framework programme
• CIP – Competitiviness and Innovation Framwork Programme
• EIT – European Institute and Innovation and Technology
• Cohesion policy (within the Structural Funds budget).

Dessa ska samspela så effektiv som möjligt. Det kan vara intressant att notera att kompetensförsörjning är ett av mätetalen för Cohesion policy. Speciellt lyfter man fram områdena
• information and communication technologies (ICT)
• nanotechnology
• advanced materials
• manufacturing
• biotechnology.

I strategin för Europa 2020 finns det ett antal flaggskeppsinitiativ. Ett av dessa kallas för A resource-efficient Europe och syftar till att minska klimatpåverkan, säkra energiförsörjning samt bidra till en ökad resurseffektivitet.

I detta flaggskepp utgår man från mer konkreta strategier som Low carbon technologies  och man ser också fram emot Strategic Transport Technology Plan som är under utveckling genom en hearing process.

En spännande aktivitet för Low Carbon Technologies är det europeiska samarbetet Smart Cities Initiativ där eventuellt Göteborg ingår inom ramen för Borgmästarinitiativet.

Om man ser dessa strategier ur ett GAME-perspektiv med fokus på Energy efficient buildings, Green Logistics och RES and Smartgrids finns det en gemensam nämnare kring förnybar el och batterier som lagringskälla för denna el. Kring detta finns det ett strategiskt behov av att utveckla kompetens inom ovan beskrivna teknikområden samt innovationer kring hur man ska hantera den nya möjligheten för lagring av el i ala bilbatterier.

Referenser

  1. Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth’ – COM(2010) 2020.
  2. GREEN PAPER – From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding COM(2011) 48
  3. A resource-efficient Europe – Flagship initiative of the Europe 2020 Strategy
  4. Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) COM(2009) 519 final
  5. Issue paper on FP8 by Dan Andree at Vinnova

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*