Företag från Donsö revolutionerar sjöfarten

Företag från Donsö revolutionerar sjöfarten

smeinstrumentOptixmarine erbjuder en patentsökt växellåda för fartyg med axelgeneratorer vilken ger en besparing på cirka 500 ton bränsle (25 %) och en 500 ton koldioxidutsläpp per fartyg och år. Företag har fått investeringsbidrag från programmet SME Instruments inom Horizon 2020 för att testa sin pridukt tillsammans med potentiella kunder.

På ön Donsö utanför Göteborg, finns rederier som tillsammans har 60 fartyg med axelgeneratorer och därmed potentiella kunder för Optixdrive. Endast dessa  skulle innebära en årlig besparing på så mycket som 30 000 ton bränsle och 150 000 ton koldioxid. Föreställ den globala flotta med axelgeneratorer använder Optixdrive, skulle det innebära en besparing på 3,5 miljoner ton bränsle och 10,5 miljoner ton koldioxid varje år. De uppskattar ett totalt marknadsvärde på 2,1 miljarder euro, baserat på mer än 7 000 fartyg med generatorer i världen.

Läs mer här =>