Möjligheter för Innovationer

Möjligheter för Innovationer

Till sommaren kommer en ny utlysning i EU:s forskningsprogram. Inom området Energy finns det flera intressanta områden där västsvenska aktörer skulle kunna delta.

Inom energi följer EU planen för The Innovative Union och speciellt då implementeringen av förslagen i SET – Strategic Energy Technology Plan.  Fokus ligger på innovation för att accelerera marknadens övergång till hållbara tekniker.

Till sommaren öppna utlysningar inom följande områden:

RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION

 • PHOTOVOLTAICS
 • WIND
 • CONCENTRATED SOLAR POWER
 • OCEAN
 • HYDRO

RENEWABLE FUEL PRODUCTION

 • SECOND GENERATION FUEL FROM BIOMASS

RENEWABLES FOR HEATING AND COOLING

 • LOW/MEDIUM TEMPERATURE SOLAR THERMAL ENERGY

CO2 CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES FOR ZERO EMISSION POWER GENERATION

 • CO2 STORAGE

CLEAN COAL TECHNOLOGIES

 • POWER GENERATION TECHNOLOGIES FOR INTEGRATED ZERO EMISSION SOLUTIONS

SMART ENERGY NETWORKS

 • DEVELOPMENT OF INTER-ACTIVE DISTRIBUTION ENERGY NETWORKS
 • PAN-EUROPEAN ENERGY NETWORKS

ENERGY EFFICIENCY AND SAVINGS

 • EFFICIENT ENERGY USE IN THE MANUFACTURING INDUSTRY AND BUILDING SECTOR
 • SMART CITIES AND COMMUNITIES

EU stöd till svensk forskning

Vinnova har precis släppt en utvärdering av svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram under 2007-2010. Enligt denna utgjorde FP7-finansieringen till svenska forskare år 2009 den tredje viktigaste finansieringskällan för forskning i jämförelse med nationell statlig forskningsfinansiering1.

Svenska aktörer har fram till oktober 2010 erhållit 3,9 procent av de totalt beviljade medlen i sjunde ramprogrammet (FP7), motsvarande 622 miljoner euro. Detta placerar Sverige på en åttonde plats jämfört med övriga deltagande länder i FP7. Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de länder som beviljats mest medel hitintills i FP7.

Referenser:

(draft) WORK PROGRAMME 2012, COOPERATION, THEME 5 ENERGY

VINNOVA ANALYS VA 2011:05, SAMMANFATTNING SVERIGES DELTAGANDE I FP7, LÄGESRAPPORT 2007-2010 – FOKUS SMF

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*