Nya möjligheter för biobränslen efter publicering av hemlig rapport

Nya möjligheter för biobränslen efter publicering av hemlig rapport

Biofuels

EU kommissionen har publicerat en ny rapport om indirekt förändrad markanvändning vid produktion av biobränslen vilken de hade hållit hemlig under den offentliga samrådsperioden inför det nya direktivet om förnybar energi. Nu finns det förhoppning om att EU återigen ökar satsningarna på biobränslen från grödor.

Under 2009 inledde Europeiska unionen ett ambitiöst program för att främja användningen av förnybara bränslen i EU:s transport. År 2020 skulle 10 % av transportbränslen i varje medlemsstat komma från förnybara energikällor, såsom biobränslen, biogas, el eller andra förnybara källor.

Men år 2012, gjorde kommissionen en helomvändning och tillkännagav att de planerade tillåta biobränslen från odling till max 5 % år 2020. Rapporten visar att ett argument för helomvändningen var att hindra medlemsstaterna från Östeuropa, som har stor potential att utveckla industrier biobränslen, att hota producenter från äldre EU-länder. Många länder har redan investerat i anläggningar för biobränsleproduktion och vill gärna att EU:s satsningar återigen ökar.

Läs mer =>

Bild: [The Open University/Flickr]