Västtrafik testar ny smart teknik för kollektivtrafik

Västtrafik testar ny smart teknik för kollektivtrafik

ebsf2

Ett EU-finansierat projekt testar intelligent, energieffektiva och passagerarvänliga busstjänsteinnovationer som syftar till att ge fördelar för både pendlare och myndigheter i Europa. De mest effektiva lösningarna förväntas skapa nya marknadsmöjligheter för spjutspetsteknologi inom kollektivtrafiken.

Genom att uppmuntra prioriteringen av energieffektiva lösningar i bussförnyelseprogram och upphandlingar som syftar till att sänka driftskostnaderna, och att skära ner på koldioxidutsläppen över tiden. Smarta IT-lösningar kommer också göra det möjligt för trafikhuvudmän att erbjuda mer integrerade transportlösningar över stadsområden.

Projektet, European Bus System of the Future 2, kommer att testa och utvärdera dessa lösningar genom demonstrationer med mer än 500 bussar i 12 europeiska städer varav Göteborg är en. Målet är att göra det möjligt för leverantörer att lägga till sina produktportföljer, vilket kommer att stärka deras konkurrenskraft som ledande leverantörer av högteknologiska produkter för bussar. IT-leverantörer kan också dra nytta av nya standardiserade lösningar som är kompatibla och kostnadseffektiva.

Läs mer =>

Bild © Raimund Jünger