Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

GAME-dagen 2018: Partnerskap och genomförande av Agenda 2030 i Västsverige

6 november.09:00 - 15:00

Gratis


Varmt välkommen till GAME-dagen 2018, med fokus på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030. Dagen kommer bland annat att bjuda på konkreta exempel på metoder och verktyg som redan idag används av företag och andra organisationer för att implementera de Globala målen i verksamhetsutveckling och strategiarbete, goda exempel på hur partnerskap mellan samhällets olika aktörer kan se ut i praktiken, kunskap och inspiration om möjligheterna med Agenda 2030 som en samlande kraft för arbetet med hållbar utveckling och fördjupade samtal om hur vi kan stärka partnerskapet mellan framförallt näringsliv, akademi, myndighete och andra samhällsaktörer i Västsverige.

Vi arbetar just nu för fullt med att färdigställa programmet. Nedan har du en överblick av hur dagen kommer att se ut samt exempel på organisationer, företag och föreläsare som medverkar. Observera att du kan välja mellan att enbart anmäla dig till förmiddagens konferens, eller både till konferens och eftermiddagens workshop.

GAME-dagen 2018 arrangeras i samarbete med ÅF, som sponsrar dagen med sina lokaler samt genom konsulter som leder eftermiddagens workshop. 

ANMÄL DIG HÄR

Program för GAME-dagen, 6 november 2018

(uppdateras löpande)

09:00 Registrering och fika

09:30-12:00
– Presentation av nya forumet Agenda 2030 i Väst som GAME driver.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionens uppdrag och strategier för regionalt arbete med Agenda 2030
– Uppdatering av kunskapsläget från Agenda 2030-delegationen kring hur långt vi har kommit i Sverige och världen kring implementering av de Globala målen, tre år efter raticicering.
– Partnerskap och genomförande i praktiken med exempel från bland annat ÅF, KappAhl, Nudie Jeans.
– Presentation av verktyg som tagits fram i samverkan mellan forskning, näringsliv och ledande samhällsaktörer för att hjälpa företag och organisationer att styra sitt arbete mot de Globala målen (Agenda 2030 kompassen m.fl)
– Inspirationsföreläsning om möjligheterna med Agenda 2030 som samlande kraft. (key note Mikael Botnen Diamant)

12:00-15:00
– Lunch och mingel i idé/innovationsutställning
– Workshop i mindre grupper med fokus på hur Västsverige blir ledande i partnerskap och genomförande kring Agenda 2030. Konsulter ifrån ÅF kommer att leda samtalen från idé till handlingsplan.

 

Bekräftade föreläsare och medverkanden

(listan kommer att fyllas på löpande)

Key note, Mikael Botnen Diamant

Mikael Botnen Diamant har en bakgrund som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund, nationell verksamhetschef på Sida/Zenit och som kommunikatör, projektledare och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor. Mikael deltog 2015 i svenska delegationen som sakkunnig för freds- och konfliktfrågor på Agenda 2030-förhandlingarna i New York. Mikael beskriver sig som en person som älskar de Globala målen och kommer att peppa oss genom att tala om Möjligheterna med Agenda 2030 som samlande kraft.

 

 

Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Som kanslichef leder Katarina Sundberg det löpande arbetet med att planera, organisera och administrera arbetet under ordförandens ledning.

 

 

 

Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl

Fredrika Klarén kommer som ett av flera medverkande företag att presentera ett konkret exempel på hur de har byggt sin nya hållbarhetsstrategi på de Globala målen.

 

 

 

Karl Hallding, senior research fellow Stockholm Environment Institute, SEI

Karl kommer att berätta om en flerårig samverkansprocess mellan SEI och svensk stålindustri kring begreppet samhällsnytta som nu har resulterat i en prototyp till en Agenda 2030-kompass.

 

 

 

Björn Haase, chef för området icke metalliska material på Höganäs Sweden AB

Björn kommer att prata om hur Höganäs tillsammans med övrig svensk stålindustri har arbetat för att möjliggöra och öka användningen av branschens biprodukter. I det arbetet har partnerskap och samarbeten över gränser varit en nyckel till framgång. Ett exempel på det är samarbetet med SEI kring Agenda 2030-kompassen.

 

 

 

Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga Rättigheter på Västra Götalandsregionen

Viveca kommer att tillsammans med en representant ifrån Länsstyrelsen presentera regionens uppdrag och strategi kring Agenda 2030.

 

 

 

 

Lina K Wiles, Team Leader Sustainability på ÅF

Lina K Wiles utvecklar hållbara strategier som stärker verksamheter och skapar affärs- och samhällsnytta. Hon är specialiserad på Agenda 2030 och erbjuder workshops och processtöd för att integrera de globala hållbarhetsmålen i både offentlig och privat sektor.

 

 

 

Moderator: Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. På avdelningen för affärsdriven miljöutveckling arbetar Karin bland annat med att hitta former för utveckling och samarbeten som ger affärsnytta för företagen i Fyrbodal. Karin är mycket kunnig och erfaren som moderator.

 

 

Anmäl dig här

Detaljer

Datum:
6 november
Tid:
09:00 - 15:00
Pris:
Gratis

Arrangör

GAME

Plats

ÅF-huset, Mässen plan 16 Grafiska vägen 2
Grafiska vägen 2
Göteborg,
+ Google Map