”Fram till år 2021 ska vi ca fyra gånger per år samla näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige för forumträffar och workshoppar för att stimulera kunskapsutbyte och samverkan i Västsverige kring Agenda 2030. ”

Syftet med Agenda 2030 i Väst är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

För att möjliggöra detta bjuder vi in till forumträffar för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman, ca fyra gånger per år. Val av teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår. Forumträffar arrangeras alltid i samarbete med någon av organisationerna i GAME:s finansiärsråd, advisory board, företag med bas i regionen eller andra nätverk med liknande uppdrag som GAME.

Vill du vara med?

Genomförda träffar

11 december, 2019, Proteinkällor ifrån havet, Kristineberg marina forskningsstation vid Göteborgs universitet i Fiskebäckskil.

20 september, 2019, Göteborg: Hur kan vi bidra till de Globala målen genom att främja socialt byggeri (i samarbete med föreningen Kollektivhus.nu)

28 maj, 2019, Göteborg: Innovationer för minskat matsvinn (i samarbete med Business Region Göteborg, Gothenburg Climate Partnership/Göteborgs stad och Klimat2030, tillsammans med ADA)

9 april, 2019, Borås: Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen (i samarbete med Högskolan i Borås/Science Park Borås)

27 november, 2018, Göteborg: Mobilitet som tjänst och autonoma fordon – hur bidra till maximal samhällsnytta? (i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet)