GAMEs verksamhetsråd

Tid: 30 augusti.11:30

Årets tredje verksamhetsråd där deltagande organistioner och företag bland annat diskuterar trender och nyheter samt fortsatt inriktning på GAMEs verksamhet.

Kristina Jonäng (C), regionråd i  Västra Götalandsregionen är inbjuden till mötet för en Rundabordsdiskussion om behovet av ny infrastruktur för tunga transporter i Västsverige. Läs gärna detta debattinlägg inför mötet =>

 

 


Nätverksträff om Elmobilitet

Tid: 14 september.07:30

Så här kan Västsverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn!

Välkomna till morgonmöte om möjligheter med samverkansprojekt med syfte att utveckla marknaden för tjänster och produkter inom elmobilitet.

Anmälan =>

Inledning

Det transportslag som har kommit längst med elektrifiering är järnvägen. Denna är elektrifierade sedan decennier och är idag ett av det mest klimateffektiva transportslagen så länge elektriciteten kommer från förnybara källor. Elektrifiering av den övriga fordonsbranschen syftar i första hand till att ersätta fossila bränslen och därigenom minska utsläppen av klimatgaser. Utmaningen har varit att utveckla tillräckligt bra batterier för att få samma räckvidd och prestanda som för fossila alternativ. Där är marknaden snart helt framme. Elektrifieringen har därmed satt fart på tillverkningen av batterier vilket i sin tur gjort batterierna både billigare och resulterat i betydligt större volymer av lagrad el på elmarknaden.

 Samtidigt som fordonsbranschen elektrifieras så genomgår den också flera teknikskiften med både uppkopplade bilar och med Artificiell intelligence som gör fordonen mer eller mindre självgående. Dessa utvecklingssteg har en stor hype på marknaden vilket gör att ofta kommer klimatfrågorna i bakgrunden. Under morgonen kommer vi att diskutera:
 – Vilka möjligheter för minskad miljöbelastning skapar dessa teknikskiften och hur kommer de att påverka andra system? Stadsutveckling, energisystemet
  – Vilka tjänster efterfrågas i städer och regioner i framkant av utvecklingen.
 – Hur ligger Västsverige till och vilka företag vill använda Västsverige som testbädd.

Program

Inledning om samhällsutmaningen att nå en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Jakob Lagercrantz, 2030 Sekretariatet

RISE presenter sitt nationella uppdrag om elmobilitet.  Stefan Pettersson, RISE ICT/Viktoria

Företag presenterar sin internationella satsning på eldrivna tunga transporter.

Västsvensk strategisk satsning på elvägar för tunga transporter. Martin G.H. Gustavsson, RISE ICT/Viktoria

Finansieringsmöjligheter från Vinnova, EU, m,fl., Jonas Norrman för Nätverket GAME

Information inför frukostmötet

Elmobilitet i Göteborg =>

Norskt projekt om elvägar ELinGO  

Elmobilitet


GAME-dagen 2017

Tid: 18 oktober.13:00

”GAME-changers för hållbarhet – hur driva utveckling och gå före?”

Behovet av nya innovativa idéer och förändring för hållbarhet är stort. På GAME-dagen 2017 kommer du få inspiration från företag och organisationer som ligger i framkant i hållbarhetsfrågor och som vill gå före.

Vilka är trenderna, vad gör föregångarna och på vilket sätt driver de utvecklingen framåt?

Och hur kan du i din verksamhet vara en del av den utvecklingen?

Vi kommer ge olika perspektiv på hur man kan vara en GAME-changer genom

 • Ny teknik och innovation
 • Ledarskap
 • Lagstiftning/riktlinjer
 • Kommunikation

Moderator för dagen är Kajsa Dahlsten, projektledare och opinionsbildare, med stor insyn i och bred förståelse för västsvenskt näringsliv och samhällsutveckling.

Talare är:

 • Göran Carstedt – ”Att skapa en hållbar framtid – vår tids stora ledarskapsutmaning”
  • Göran är en internationellt uppskattad talare med lång erfarenhet från ledande befattning inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative, Det Naturliga Steget och The Society for Organizational Learning.
 • Mattias Backmark, affärsutvecklingschef Preem
 • Johanna Lakso, medgrundare PUSH Sverige (Powershift Sweden)
 • Tobias Persson, analytiker från Tillväxtanalys
 • m.fl.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som vill vara med och utveckla ett mer hållbart Västsverige, nätverka och ta del av inspirerande exempel.

Inforamtion om plats kommer efter sommaren.

Klicka här för att komma till anmälan.

GAME


Strategiska vägval – lanseringsevent

Tid: 26 oktober

Den 26 oktober 2017 sker lanseringseventet för Strategiska Vägval som Länsstyrelsen Västra Götalands län tillsammans med VGR arrangerar i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Klicka här för att läsa mer om Strategiska vägval.


GAMEs verksamhetsråd

Tid: 22 november.11:30

Årets fjärde verksamhetsråd där deltagande organistioner och företag bland annat diskuterar trender och nyheter samt fortsatt inriktning på GAMEs verksamhet.


Från E-coast till E-west

Tid: 1 juni

Den 1 juni sker en laddad träff inom projektet EWEST (som bygger vidare på projektet ECOAST med fokus på E6:an mellan Göteborg och Oslo – nu tar vi nästa steg för att slutföra utbyggnaden av laddinfrastruktur och påskynda övergången till elektrifierade transporter i hela Västra Götaland)

Exempel på programpunkter:

          Trendspaning

          Elfordons potential i staden och på landsbygden

          Mini-workshop: Vilka är hindren för en storskalig övergång till elfordon och hur överkommer vi dem?

          Vad är kommunens roll, ansvar och rådighet? Att tänka på i framtagandet av en strategi och handlingsplan för e-mobilitet.

          Speed-dating

Kontakta Cecilia Lunder, Utvecklingsledare Miljömål, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
010-224 47 01
cecilia.lunder@lansstyrelsen.se


 


Nätverksträff om IoT-system för Miljöövervakning

Tid: 29 maj.15:00

Göteborg är en av åtta städer vilka fungerar som hubbar för projekt där Sverige utvecklar IT-lösningar med stor samhällsnytta. Hubbarna koordineras av IoT Sverige – den nationella satsningen på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT).

Den tredje Nätverksträffen genomförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och IoT-projektet Miljöväder. Genom projektet har en testarena utvecklats med teknik och affärsmodeller för Miljöövervakning av luft- och dagvattenkvalitet med hjälp av s.k. IoT-plattformar. Läs mer om innovationsprojekt som IoT Sverige finansierat och hur IoT kan användas för innovativ samhällsutveckling här =>

Presentationer finns att ladda ner inom kort

Inledning
Erik Bäck, Verksamhetsutvecklare vid Miljöförvaltningen, Göteborgs stad

Presentation av IoT-projektet miljöväder
Fredrik Hallgren, Projektledare | Dataanalytiker | Sensorer | IoT, IVL Swedish Environmental Research Institute

Varför IoT?
Eric Michelsen, VD, Vinnter AB

Gästföreläsning
Carl Heath, Head of ICT Learning at RISE

Ren luft i skolan – ungdomar de bästa ambassadörerna 
Elever från Johannebergsskolan

Universeum som kanal för förändring
Ramiro Fuentes Hållbarhetsansvarig vid Universeum

Samarbete mellan Västsvenska kommuner för en snabb utrullning
Jonas Norrman, Nätverket GAME

Presentation om Miljöväder från GAME arrangemang 2015-11-13 =>

IMG_0916 IMG_0913


Advanced Biofuels Conference

Tid: 17 maj

Svebio anordnar tillsammans med BRG ”Advanced Biofuels Conference” i  Göteborg den 17-19 maj. Ledande experter samlas under dessa dagar för att diskutera hur biodrivmedel är en del till klimatmålet och gör sex stycken studiebesök vid Volvo, Preem, St1, Perstorp, Göteborg Energi och Södra.

Klicka här för mer information och anmälan.


Solutions Initiative Forum Oceans

Tid: 16 maj.08:45

Isabella_lovinDen 16 maj anordnar Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe i samarbete med Maritime Cluster of West Sweden ett lösningsorienterat event där entreprenörer, industri, investerare, forskare och beslutsfattare möts för att skapa hållbara lösningar för våra hav.

Huvudtalare är Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sista anmälningsdagen är 9 maj.

Klicka här för mer information och anmälan.


Havs- och vattenforum 2017

Tid: 16 maj

Personer från hela vattensverige samlas på den årliga konferensen Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj. Årets tema är ”från källa till hav” och vi sätter särskilt fokus på de nya globala målen för hållbar utveckling. På Havs- och vattenforum sätts fokus på mål 14 ”hav och marina resurser” och hur det hänger ihop med mål 6 om ”rent vatten och sanitet”.

I juni kommer Fiji tillsammans med Sverige stå värd för en FN-konferens för att särskilt lyfta mål 14 om ”hav och marina resurser”. Därför kraftsamlar vi på forumet för att se hur Sverige kan bidra i internationella sammanhang.

Du får möjlighet att träffa och påverka medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten och deltagare från andra organisationer. HaV:s experter går på djupet om bland annat övergödning och konsumtion, marint skräp och näringslivets roll. Det kommer att bli full fart och roligt.

Besök Hav- och Vattenmyndighetens hemsida för mer information och anmälan.


Håkan Frisinger Seminariet 2017

Tid: 11 maj.13:00

Stipendieutdelning och seminarium med årets Håkan Frisinger stipendiat Louise Olsson. Louise  är professor i kemisk reaktionsteknik och har de senaste 18 åren gjort ett omfattande forskningsarbete om användandet av katalysatorer i fordon för avgasrening. Hennes forskningsinsatser har varit avgörande för utvecklingen av katalysforskning och dess praktiska applicering, vilket legat till gagn för svensk fordonsindustri och inte minst forskningens implikationer för en hållbar framtid. För sina insatser tilldelas Louise Olsson 2017 års Håkan Frisinger stipendium på 250 000 kr.

Förutom Louise Olsson får ni även möjlighet att lyssna till Mattias Hallquist, professor i atmosfärskemi, som koordinerar ett forskningssamarbete om fotokemisk smog i Kina, samt Edward Jobson, Chief Engineer och ”environmental enthusiast” at Volvo Bus.

Klicka här för mer information och anmälan.


Power Circle Summit 2017

Tid: 9 maj.09:00

Den 9 maj anordnas Power Circle Summin som samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.

Tema: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare  – är teknik och opinion redo?

Seminariet anordnas av Svenska Mässan, Power Circle och Energimyndigheten tillsammans med bland annat Business Region Göteborg.

Klicka här för mer information och anmälan.


Cleantech matchmaking

Tid: 4 maj.08:30

Under årets techweek i Göteborg kan du som innovativt start up inom cleantech mingla och matcha med ledande företag inom Göteborgsregionen.

Den 4 maj erbjuds start ups att möta ledande företag för mingel och matchning.

För mer information och anmälan, besök Business Region Göteborgshemsida.


GAMEs verksamhetsråd

Tid: 27 april.11:30

Årets andra verksamhetsråd där deltagande organistioner och företag bland annat diskuterar trender och nyheter samt fortsatt inriktning på GAMEs verksamhet.


Frukostseminarium – Living Labs för hållbara städer

Tid: 6 april.08:00

Frukostseminarium om hur företag kan använda Living Labs för att demonstrera och utveckla sina produkter och tjänster samt information om finansieringsmöjligheter.

Under 2017 startar genomförandet av ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” vilket är en gemensam strategi för hur Västsvenska aktörer tillsammans ska nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Living labs är ett sätt att snabbare driva på utvecklingen för att uppnå målet. Läs mer =>

Living Labs är en spännande samverkansform som ger företag möjlighet att både testa och demonstrera sina produkter i en verklig miljö. Det innebär ett gränsöverskridande idé- och kunskapsutbyte som skapar förutsättningar för hållbara städer.

I Västsverige finns ett befintligt Living Lab på Johanneberg Science Park och ett under uppbyggnad på Borås Science Park där företag och andra samhällsaktörer kan samarbete för att driva arbetet för hållbara städer.

Plats:
GMV- Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Agenda (start kl.08:00):

HSB Living Lab – Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park

Presentation av hur Johannberg Science Park jobbar med HSB Living Lab och vilka möjligeter de ser för företagen

Kommande Borås Living Lab – Heidi Hautajärvi, Projektsamordnare Science Park Borås

Presentation av Science Parks Borås process med Borås Living Lab; inriktning på framtidens boende och fokus på det rumsliga och människan.

Finansieringsmöjligheter Living Labs – John Rune Nielsen, Chief Business Development Officer, RISE

Presentation av det strategiska innovationsprogrammet ”Smart and Sustainable Cities” samt information om möjligheter för företag att söka finansiering. Läs mer om programmet =>

Strategiska vägval – Cecilia Lunder, Utvecklingsledare Miljömål, Länsstyrelsen Västra Götalands län & Gustaf Zettergren Miljöstrateg Energi, Västra Götalandsregionen

Presentation av ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” samt länsstyrelsens syn på Living Labs.

Hur kan lyckade demonstrationer spridas till hela Västsverige? – Jonas Norrman, Nätverket GAME

Presentation av hur lyckade innovationer på regionala testbäddar snabbt kan replikeras och spridas i Västsverige för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland  år 2030.

 

Klicka här för att komma till anmälan.  Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Smart Hållbara städer

 


VGR anordnar workshop om marina och akvatiska råvaror

Tid: 8 mars.09:30

workshop_marina_akvatiskaDet Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror.

Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror
Marina och akvatiska råvaror kan bli en framtida industri för hållbar produktion av förnyelsebara råvaror i Västsverige. Biomassan binder ämnen som t.ex. kväve och fosfor och därmed renar vi våra hav. Samtidigt skapar vi förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och nya arbetstillfällen.

Med denna workshop vill vi samla intressenter från industri, samhälle och akademi och tillsammans påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för att etablera en ny industri för hållbar produktion av marin råvaror till nya material, kemikalier, läkemedel och en bredd av branscher.

Klicka här för att komma till anmälan.

 


Möte GAMEs verksamhetsråd

Tid: 25 januari.10:00

Första verksamhetsrådet för år 2017.

Dagordning och mer information kommer efter nyårsskiftet.

Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år –  innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.


Nätverksträff om investeringsbidrag för Cirkulär Ekonomi

Tid: 19 januari.08:00

Tema: Industry 2020 in the Circular Economy

cyclus-2

Morgonmöte om möjligheter att söka investeringsbidrag för tjänster och produkter kopplat till det som kallas Cirkulär Ekonomi.

Tid: 2017-01-19 kl.8 – 9.30
Plats: GMV, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Agenda

 • Presentation om marknadsutvecklingen inom cirkulär ekonomi, Johan Felix från RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
 • Presentation av företaget Marin Biogas, Olle Stenberg, VD,  som inkluderat Cirkulär ekonomi i sin affärsmodell och erhållet projektmedel från Vinnova.
 • Gemensam diskussion om samverkansmöjligheter i Västsverige.

Förberedelse inför deltagande
Utnyttja möjligheten att jämföra er med andra företag och organisationer när det gäller cirkulära affärsmodeller! Frågorna omfattar var ni befinner er i er utveckling, vilka utmaningarna är och om samverkan är en process för att komma vidare. Efter genomförd enkät får ni möjligheten att ta del av resultatet samt delta vid frukostseminarium (se nedan) samt rundabordssamtal med tema Cirkulär Ekonomi. Klicka här för att komma till enkäten =>

Anmälan till frukostmöte här =>

Uppföljning:
Efter frukostmötet finns det möjlighet att anmäla sig till mindre rundabordsmöten vilka leds av projektutvecklare med syfta att bistår er med att ta nästa steg i er företagsutveckling med Konceptet Cirkulär Ekonomi. Följande organisationer står värd för rundabordsmöten i februari:

Mer information om investeringsbidrag för Cirkulära Affärsidéer:

Syftet med Göteborg Energi Miljöfond är att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet med fokus på el, samt att förmedla denna kunskap. Varje år premierar Göteborg Energi Miljöfond cirka 10 miljöprojekt, som med sina kloka projekt bidrar till nytänkande och hållbar utveckling. 2016 fick stipendiater dela på rekordsumman 945 000 kr.
Nästa ansökan den 15 februari. Läs mer =>

Västra Götalandsregionens Miljönämnd har under flera år bidragit till satsningar för mer medveten konsumtion och nya affärsmöjligheter för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. De vill stärka området genom arbete enligt sitt program för cirkulärt mode och hållbara miljöer. Läs mer =>

Nu har den andra stora utlysningen inom RE:Source öppnat. Den riktar in sig på framtidens utmaningar inom resurs- och avfallshanteringen. Sista ansökningsdag är den 8 februari 2017. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som vill utveckla och demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulär ekonomi och en hållbar resurs- och avfallshantering i samhälle och industri. Läs mer här => 

Vinnova ger investeringsbidrag till aktörer som i samverkan vill utveckla cirkulära flöden. Projekten kan ha olika fokus men alla ska förhålla sig till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system för recirkulering, till exempel återtillverkning och återanvändning. Mer om finansieringsmyndigheten Vinnovas rådgivning =>

Om ditt företag har ett beprövat koncept som du tror kan hjälpa till att förändra framtiden för energibranschen , då kan InnoEnergy bidra till att lösa de utmaningar och förkorta resan från laboratoriet till marknaden.  “Vi söker för affärsmän som skapade sin egen verksamhet eller är chef för ett litet företag – kort sagt företagsamma människor.Läs mer => 

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i EU-programmet Horisont 2020. De kan samarbeta i projekt som en del i ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag. Mer om EU- programmet (Horizon 2020) Industry 2020 in the Circular Economy =>

cirkula%cc%88r-ekonomi

Nätverksträffar 2016 om investeringsbidrag för produktutveckling

16 mars 2016: Möte om Vinnovaprogrammet Testbäddar inom miljöteknikområdet 2016. Här finns presentationerna =>

11 maj 2016 : Möte om Vinnovas strategiska innovationsprogram för Produktion2030. Anmälan här =>

25 augusti 2016: EU programmet: Fast Track to Innovation Pilot.
Här finns presentationerna =>

1 december 2016: Möte EU programmet (Horizon 2020) Industry 2020 in the circular economy. Anmälan här =>


Hållbarhetskommunikation som motiverar till förändring

Tid: 2016-12-08.09:00

Länsstyrelsen, i samarbete med Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen, bjuder in till miljömålsdag den 8 december i Göteborg. Målgruppen för dagen är miljöchefer eller miljöstrateger på ert företag.

Presentationer:

 • Kommunikation som förändrar – så skapar du effektiv hållbarhetskommunikation
  Joel Lindefors, strateg på Futerra, fångar tendenser i samtiden och översätter dagens utmaningar till framtida möjligheter.
 • Att motivera där det finns ett motstånd – varför människor ofta inte gör som sig bör och hur vi kan förändra det.
  Gró Einarsdóttir, PhL i Psykologi, doktorand vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet.
 • Hållbart värdskap – om bemötande och värdskap för att ge ytterligare motivation kring arbetet med hållbar utveckling.
  Helena Jönsson, utbildare i värdskap/bemötande och hållbar utveckling.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Läs mer och Anmäl er här =>


Tjäna pengar på hållbarhet och skapa konkurrensfördelar

Tid: 2016-12-08.07:30

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till Frukostföreläsning med Per Grankvist, samtidsanalytiker och hållbarhetsexpert samt författare till boken ”CSR i praktiken”.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Läs mer och Anmäl er här =>

ska%cc%88rmavbild-2016-11-04-kl-16-18-59


Tävling i kreativa och innovativa lösningar för solenergi i Göteborg

Tid: 2016-11-21.12:00

SOLution Göteborg 2016 är ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers Ventures, Business Region Göteborg, Hållbar utveckling Väst och Shift Design med Göteborg Energi som värd. Med en kreativ verkstad och tävling där lag med olika bakgrund under 24 timmar utvecklar idéer hoppas arrangörerna få fram bra innovationer kring hur vi kan utnyttja solenergi i Göteborg.

Läs mer och Anmäl er här =>


Möte för nätverkets Verksamhetsråd

Tid: 2016-11-16.10:10

Årets fjärde möte för Verksamhetsrådet under 2016. 

Dagordning finns att ladda ner här =>

 Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år –  innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.


 


Verkstad om Hållbar Livsstil

Tid: 2016-11-08.12:00

Den 8-9 november (lunch till lunch) kommer Göteborgs stad och Naturvårdsverket att ha en verkstad om Hållbar Livsstil. Programmet är inte klart än men du kan hitta referat från förra årets verkstad här =>

Passa på att boka in det i Kalendern!

 • Dag 1 kommer att handla om Hur olika intressenter kan bidra till att fler får en hållbar livstil. Vad är viktigt för individen? Hur kan företag/ samhället hjälpa till så att det blir lätt/ lättare för individen att välja hållbart? Vad är hållbara produkter för konsumenten/ kunden?
 • Dag 2 kommer att ha riktade arbetsgrupper. 

Mer information kommer allt eftersom. Hör av dig om du vill veta mer redan nu.


Gobigas – technical success but bad timing?

Tid: 2016-10-21.12:00

The attention concerning Gobigas in Swedish press has mainly focused on high costs, impairment and political storms. But technically, Gobigas is a success which abroad is hailed as a milestone in reaching the climate goals.

Chalmers university of Technology invites the public to a lunch seminar on the development of the Gobigas plant, future prospects, and the role of Gobigas in a European perspecitve. 

Programme
Moderator: Tomas Kåberger, professor in industrial energy policy, Chalmers

 • The world’s first large-scale plant for biofuel production from forest waste
  Ingemar Gunnarsson, Project leader Research and Development, Göteborg Energi
 • Aiming for a fossil-free future – coming steps
  Henrik Thunman, professor in energy technology, Chalmers
 • The role of Gobigas in European development
  Kyriakos Maniatis, Principal Administrator Directorate General for Energy, European Commission

Register to the seminar =>


Innovativa Västsverige – Rundabordsmöte om företagens miljöarbete

Tid: 2016-10-19.12:00

Vi anordnar årligen konferensen
Innovativa Västsverige – Lokala lösningar på Globala utmaningar
med syfte att diskutera utveckling och förstärkning av innovations- och förnyelsekraft i Västsverige.

GAMEdagen 2015

Konferensen vänder sig till företagsledare samt utvecklings- och innovationschefer. Konferensen lockar deltagare från många olika branscher men även västsvenska forskningsaktörer och samhällsrepresentanter vilket gör det till ett bra tillfälle att träffa framgångsrika aktörer från västsvenska innovationsmiljöer.

Årets GAME dagen arrangeras som ett rundabordsmöte med personliga inbjudningar den 19 oktober i Göteborg. Mötet utgår från önskemål om en öppen diskussion om hur Västsvenska företag arbetar med innovationer som inte bara möter regionala utmaningar utan också globala utmaningar, beskrivna genom de Globala Hållbarhetsmålen.

Årets program presenterar hur företag utvecklar produkter, tjänster och verksamhet för att möta miljöutmaningar i Sverige, Europa och Globalt. Det blir diskussioner om:
De Svenska miljömålen och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen. Representant för den Svenska Regeringen
– Företag som använde hållbarhetsmål för sina internationella verksamhetsutveckling.
– Företag som utvecklar sin verksamhet i Västsverige för att möte de nationella miljömålen.

Läs mer om program och anmälan här =>


c/o NMC: Integrerad hållbarhetskommunikation

Tid: 2016-09-27.14:30

Nätverket GAME har ett samarbetet med NMC som möjliggör för medlemmar att delta i NMC:s arrangemang i Västsverige.

Till NMC:s möte den 27 september har de bjudit in:

 • Lars-Olle Larsson, ambassadör för IIRC i Sverige och Senior Advisor i Halvarsson & Halvarsson. Lars-Olle kommer presentera tankarna kring integrerad rapportering <IR>.
 • Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management på Volvo AB. Eva kommer berätta hur Volvo har jobbat med integrerad rapportering.

Eva och Lars-Olle kommer att prata om hur allt fler företag väljer integrerad rapportering istället för separata års- och hållbarhetsredovisningar. Integrerad rapportering innebär kortfattat att företagen i sin årsredovisning också rapporterar om sitt hållbarhetsarbete.

Mer information och anmälan

 


Möte för nätverkets Verksamhetsråd

Tid: 2016-09-15.10:00

Årets tredje möte för Verksamhetsrådet under 2016. 

Vi kommer att planera för värdskap för kommande arrangemang samt påbörja planeringen av seminariet Innovativa Västsverige som vi planerar att genomföra under oktober månad.

Dagordning finns att ladda ner här =>

 

Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år –  innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.Rundabordssamtal – Innovera och kopiera i Västra Götaland

Tid: 2016-09-02.08:00

Under hösten kommer vi att genomföra ett antal rundabordssamtal mellan företag i nätverket. Syftet är att identifiera samverkansmöjligheter för att innovera på ett ställe och sedan snabbt kopiera innovationen till alla marknader i Västra Götaland.discussion-417x350 (1)

GAME är ett nätverk för företag som verkar på marknader där det pågår ett tydligt arbete för att minska miljöpåverkan. Samhället påverkar marknaden med styrmedel och med investeringsbidrag för produkt- tjänst och affärsutveckling. Företagens mål är att tillsammans använda dessa resurser för att snabbt utveckla mindre miljöpåverkande produkter och tjänster.


Nätverksträff om investeringsbidrag för produktutveckling

Tid: 2016-08-25.08:00

Tema: EU-programmet Fast Track to Innovation Pilot (Horizon 2020)

Fast-Track-to-Innovation-Pilot_Ateknea-760x507Under morgonmötet kommer vi att få träffa företaget Optixmarine AB som löst sina finansieringsbehov för produktutveckling med investeringsbidrag från EU samt få tillfälle att diskutera möjligheter med en expert på investeringsbidrag för produktutveckling.

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i EU-programmet Horisont 2020. Företag kan samarbeta i projekt som en del i ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.

Anmälan här =>

Program:
1. Presentation Optixmarine AB, Jens Kjellerup, VD  (Mer info =>)
2. Presentation om identifiering av investeringsbehov vilka kan stödjas med EU bidrag. Finansieringsexpert Magnus  Andersson, IMCG (Mer info =>)
3. Gemensam diskussion


 

Investeringsbidrag från Västra Götalandsregionen:
OptixMarine har erhållit ett bidrag kallat EU-kort. Mer information om  detta finns här => samt broschyr här =>
Det finns ett liknande stöd kallat FoU-kort. Mer information om detta finns här =>

Investeringsbidrag från EU
Mer om EU-programmet (Horizon 2020) Fast Track to Innovation Pilot =>

Rådgivning och support
Mer om finansieringsmyndigheten Vinnovas rådgivning =>


Nätverksträffar 2016 om finansiering för samverkan inom miljöteknik
16 mars 2016: Möte om Vinnovaprogrammet Testbäddar inom miljöteknikområdet 2016. Här finns presentationerna =>
11 maj 2016 : Möte om Vinnovas strategiska innovationsprogram för Produktion2030.
25 augusti 2016: Möte EU programmet (Horizon 2020) Fast Track to Innovation Pilot. Anmälan här =>
november 2016: Möte EU programmet (Horizon 2020) Industry 2020 in the circular economy. Anmälan här =>


Företagsbidrag till produkt- och affärsutveckling

Tid: 2016-05-17.08:30

2016-04-26_db077fc9-2d11-4061-8f53-7d34ce6ec6a4

Innovatum bjuder in företag till en förmiddag om  om aktuella utlysningar för offentlig finansiering av produkt- och affärsutveckling inklusive information om EU-stöd och bidrag.

På plats finns:

IUC Väst – Margareta Waern
ALMI – Britt-Marie Bergfalk
Neutral Finansieringsrådgivning Fyrbodal – Andreas Jansson
Västra Götalandsregionen – Gabriel Skarbäck
Energimyndigheten – Ada Nilsson och Joachim Jämttjärn
Enterprise Europe Network – Linda Emilsson
EU/SME Support, Swerea – Marian Mikheil
Tillväxtverket – Linnea Hagblom och Thanos Pinakas
Vinnova – Karin Aase och Anna Tegnesjö

Det kommer finnas  gott om tid att mingla och träffa de personer som jobbar på dessa organisationer.

Läs mer här =>


Nätverksträff om finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik

Tid: 2016-05-11.11:30

Tema: Produktion2030 för miljöteknik- och affärsutveckling i Västsverige

Nätverket GAME träffas hos Styrkeområde Produktion vid Chalmers Tekniska Högskola för att lära oss mer om samverkansprojekt inom programmet Produktion2030.

Målsättningen för Produktion2030 är att Sverige ska vara internationellt attraktivt för investeringar inom området hållbar produktion. Hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige kräver hög grad av samverkan och investeringar i insatser som på ett kraftfullt och effektivt sätt utvecklar och implementerar ny teknik och nya kunskaper i företag. Små och medelstora företag är en särskilt viktig målgrupp för programmets insatser.

Vi kommer få ta del av erfarenheter från olika produktionsprojekt samt tillfälle att tillsammans med andra företag diskutera möjligheter med programmet. Träffen vänder sig till bland annat utvecklingschefer och marknadschefer.

Innehåll:

 • Presentation om Styrkeområde Produktion vid Chalmers Tekniska Högskola. Prof. Johan Stahre, Chalmers Tekniska Högskola
 • Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030. Prof. Johan Stahre, Vinnova
 • Öppen diskussion kring lösningar för olika utmaningar
 • Presentation av Chalmers produktionssystemslabb

PSL_01_665x330

Tid: 11 maj kl.10:00 – 13:00

Plats: Chalmers Tekniska Högskola, Hörsalsvägen 7A, Johanneberg Campus, Göteborg

Till Anmälan =>

 

Information:

Mer om Styrkeområde Produktion vid Chalmers Tekniska Högskola =>

Mer om finansieringsmyndigheten Vinnovas program Produktion2030 =>

Mer om finansieringsmyndigheten Vinnovas utlysning om projektmedel =>

 

Nätverksträffar 2016 om finansiering för samverkan inom miljöteknik

16 mars 2016: Möte om Vinnovaprogrammet Testbäddar inom miljöteknikområdet 2016. Här finns presentationerna =>

11 maj 2016 : Möte om Vinnovas strategiska innovationsprogram för Produktion2030. Anmälan här =>

augusti 2016: Möte EU programmet (Horizon 2020) Fast Track to Innovation Pilot. Anmälan här =>

november 2016: Möte EU programmet (Horizon 2020) Industry 2020 in the circular economy. Anmälan här =>

 


Företagsbidrag till Klimatinvesteringar

Tid: 2016-05-03.09:00

Företag kan söka klimatinvesteringsstöd till klimatåtgärder i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska Klimatklivet-logotype-193pxutsläppen av växthusgaser. Ansökan görs på Länsstyrelsens webb där du kan hitta allt ansökningsmaterial samt information om pågående klimatinvesteringar

Läs mer här =>

Den 3 maj kan du som är intresserad av att söka stöd för klimatinvesteringar till fossiloberoende transporter få mer information och vägledning.

På förmiddagen får du information och efter lunch kommer du få möjligheten att få personlig vägledning och bolla din idé med handläggare på plats. Västra Götalandsregionen kommer också vara på plats för att informera om sina stödmöjligheter. Syftet med dagen är att du ska:

 • Träffa andra som arbetar eller vill söka stöd inom temat.
 • Veta hur man skriver en ansökan.
 • Veta vilka regler som gäller för att söka stöd inom klimatklivet samt vilka åtgärder man kan söka för.

Anmäl dig här =>


Möte för nätverkets verksamhetsråd

Tid: 2016-04-13.09:30

Vi det andra mötet för verksamhetsrådet under 2016 får vi besök av projektledare Darko Manakovski för att diskutera hur våra båda nätverk kan samarbeta. Efter ett lyckad Kick-off den 25-26 februari med ett stort antal medverkande företag har nu det praktiska arbetet med SDSN – Northern Europe startat.

Vi kommer att planera för värdskap för kommande arrangemang samt påbörja planeringen av seminariet Innovativa Västsverige som vi planerar att genomföra under oktober månad.

 

Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år –  innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.


Nätverksträff om finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik

Tid: 2016-03-16.13:00

Nätverket GAME träffas hos Lindholmen Science Park för att lära mer om Testbäddar som en samverkansplattform mellan beställare och leverantörer.

Företagssamverkan genom testbäddar har skapat möjlighet för att flera beställare och leverantörer tillsammans under realistiska förhållanden kan testa och utvärdera miljöteknik utifrån avsedda funktioner och kommersiella potential. Fram till den 12 april kan företag ansöka om bidrag från Vinnova-programmet: Testbäddar inom miljöteknik 2016

Men hur bör företagssamverkan kring en testbädd utformas för att skapa framgång och lönsamhet?

Den 16 mars kommer vi få ta del av erfarenheter från olika testbäddsprojekt samt tillfälle att tillsammans med andra företag diskutera möjligheter med programmet. Träffen vänder sig till bland annat utvecklingschefer och marknadschefer.

Eftermiddagen inleds med korta presentationer om:

 • Vinnovaprogrammet: Testbäddar inom miljöteknikområdet. Klas Barklöf, Handläggare, Vinnova
 • Erfarenheter från Test Site Sweden Per Sunnergren, Projektledare, Lindholmen Science Park
 • Företagserfarenheter från medverkan i flera testbäddsprojekt Håkan Axelsson, miljöteknikentreprenör, Chalmers Ventures

Därefter har vi en workshop kring lösningar för olika utmaningar inom:

 • Prissättning – Kostnader för företag att nyttja testbäddar
 • Marknadsföring – Liten kännedom om testbäddens möjligheter olika företag
 • SME-strategi – Varför är så få småbolag är med i testbäddssamverkan

Varmt välkommen!

Till anmälan


 

Under året kommer Nätverket GAME att arrangera 4 träffar på temat ”Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik”. Alla med fokus på olika finansieringsprogram. Vid varje träffa kommer det att finnas representanter från Västsvenska aktörer vilka bistår företag med projektutveckling och projektgenomförande.

 


Hur fixar vi en fossiloberoende region 2030?

Tid: 2016-03-02.13:00

INSPIRERANDE HALVDAGSKONFERENS MED WORKSHOP

Hur fixar vi en fossiloberoende region 2030?

Välkommen till en inspirerande eftermiddag om det goda livet i ett fossiloberoende Västra Götaland!

Under 2015 har vi genomfört en dialogprocess som mynnat ut i många kreativa förslag på insatser för hur vi kan ställa om till fossiloberoende och samtidigt bidra till ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Dessa utvärderas nu och kommer att resultera i ett mindre antal ”strategiska vägval” som vi här i Västsverige ska satsa särskilt på. Kom och hissa eller dissa förslagen som ligger på bordet och hjälp till att fördjupa dem! Under denna eftermiddag kommer vi att diskutera och vidareutveckla förslagen på strategiska vägval i mindre grupper. Specifikt program kommer att presenteras innan workshopen. Deltagandet är gratis, vi bjuder på eftermiddagsfika.

När? Onsdagen den 2 mars kl 13–17 (registrering från 12.30).
Var? Världskulturmuseet, Göteborg
För vem? Denna eftermiddag är öppen för alla som arbetar med eller är intresserade av klimat-och omställningsfrågor i Västra Götaland.
Anmälan Begränsat antal platser, anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 24 februari.
Kontakt Gerda Roupe, Västra Götalandsregionen, gerda.roupe@vgregion.se.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland driver denna process. Men för att vi ska lyckas behöver vi vara många aktörer som vill involvera sig och bidra med sin pusselbit. Läs mer om processen att ta fram strategiska vägval för en fossiloberoende region på www.fossiloberoendevg.se. Eller dela dina visioner inför 2030 med hjälp av hashtaggen #mitt2030 på sociala medier.

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende till år 2030. Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Målet att bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi är en av de prioriterade frågorna i den regionala tillväxt- och utvecklingsstrategin VG2020. Vi är övertygade om att vi kan göra denna samhällsomställning och samtidigt skapa förutsättningar för vår övergripande vision om ”det goda livet”. Omställningen till ett fossiloberoende samhälle öppnar upp för nya innovationer, tjänster och samarbeten. På vilket sätt vill du vara med och medskapa ett gott och hållbart liv för alla i Västra Götaland?

 

 


Welcome to the seminar ”Science-based transformations 2030” at the launch of the Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE).

Tid: 2016-02-25.09:00

Welcome to the seminar ”Science-based transformations 2030” at the launch of the Sustainable Development Solutions Network Northern Europe (SDSN NE).

Tentative program

09:00-10:00  Registration
10:00-11:00   Introduction
11:00-12:00   Solutions Initiatives
12:00-13:30   Lunch
13:30-14:45   Examples from the field
14:45-15:15    Coffee
15:15-17:00    The role of research for the SDGs and the SDSN

Among the speakers are: Prof. Jeffrey Sachs, Prof. Johan Rockström, Prof. Katherine Richardson, Prof. Thomas Sterner, Assoc. Prof. Katarina Gårdfeldt.

Date:    February 25th, 2016
Venue: RunAn, Campus Johanneberg, Chalmers, Gothenburg, Sweden
Time:   Registration starts at 9 am

Register here

 


Frukostseminarium om den europeiska processen för Environmental Footprint

Tid: 2016-01-06.07:45

EU-kommissionens initiativ för ökat utbud av miljöanpassade produkter (SMGP, Single Market for Green Products Initiative) innehåller bland annat ett förslag på en gemensam metod för att beräkna miljöavtryck, Product Environmental Footprint (PEF). Metoden tar hänsyn till miljöpåverkan under hela livscykeln. Hur förberedd är din organisation på kommande EU lagstiftning inom Environmental Footprint?

IVLVad är Environmental Footprint? Vad händer på EU-kommissionens möten i Bryssel och hur ser processen ut för att ta fram Product environmental footprint (PEF) och Organization environmental footprint (OEF)? Vilka branscher har engagerat sig? Vad betyder det för mitt arbete och min organisation?

Ellen_Riise

Dessa och många fler frågor får du besvarade under detta frukostseminarium som arrangeras av Swedish Life Cycle Center, Gothenburg Action for Management of the Environment och Nätverket för hållbart näringsliv den 21 januari i Göteborg.  Vi har bjudit in Elin Eriksson, IVL och Ellen Riise, SCA att presentera processen utifrån sina erfarenheter.

När: 21 januari, 2016. Kl 7.45-9.30
Var: GMV, Aschebergsgatan 44, våning 3 (tillgängligt även via livelänk via NMC. )
Registrering: Anmälan via NMC
Notera att det är kostnadsfritt för GAME:s medlemmar!

Seminariet kommer ge en bakgrund till den europeiska processen som ligger inom ramen för EUs Single market for green products initiative och kom till med syftet att ta fram en harmoniserad metod för att mäta och kommunicera miljöprestanda utifrån livscykelperspektivet. En treårig testperiod pågår nu inom olika industrisektorer, vilka involverar en mängd organisationer från företag, branschorganisationer, akademi, myndigheter och NGOs. Vi kommer även få ta del av erfarenheter från SCA som medverkande aktör i en av piloterna.

Agenda:

 • Välkommen och introduktion
 • Bakgrund och översikt över processen
 • Erfarenheter och insyn i processen och vägen framåt
 • Diskussion

Om presentatörerna:
Elin Eriksson är enhetschef för Organisationer, Produkter & Processer på IVL Svenska Miljöinstitutet och sitter med som svensk representant och expert i Environmental Footprint Technical Advisory Board samt i Swedish Life Cycle Centers expertgrupp. Elin har lång erfarenhet av internationell standardisering,  metodutveckling, tillämpning och uppbyggnad av interationellt erkänd kompetens i Sverige kring  av systemanalyser, LCA och EPD.

Ellen Riise är Senior Environmental Specialist at SCA Group Function Sustainability och har deltagit som expert och utvecklare i  Environmental footprint pilotstudien Intermediate paper. Ellen har lång erfarenhet av att arbeta med livscykelanalyser och även hon deltar i internationell standardisering samt i den svenska expertgruppen som koordineras av Swedish Life Cycle Center.

Mer information om Environmental footprint:
EU Single Market for Green Products Initiative
Naturvårdsverket och miljöavtryck
Mer informtaion om arbetet med miljöavtryck

Detta frukostmöte arrangeras av: Swedish Life Cycle Center www.lifecyclecenter.se
GAME Gothenburg Action for Management of the Environment (GAME) www.gamenetwork.se
Nätverket för hållbart näringsliv (NMC)  www.nmc.a.se/


Frukostmöte: Västsvenska testbäddar för miljöteknik- och affärsutveckling

Tid: 2015-11-13.08:00

Vinnova och Tillväxtanalys lyfter bägge fram testbäddar för miljöteknik som ett framgångsrik modell för samverkan kring teknikutveckling. Men vad är en testbädd och hur kan företag medverka med framgång för den egna affären?

Nätverket GAME tillsammans med Business Region Göteborg bjuder in till ett frukostmöte för företag som är intresserade av att aktiv delta i testbäddar som en samverkansplattform mellan beställare och leverantörer. Du kommer få ta del av tre lyckosamma västsvenska testbäddsansökningar som presenterar sina långsiktiga samarbeten inom nya affärsmodeller, beteendeförändring hos energikonsumenter och luftkvalitetsarbete.

Testbädd Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Stadsutveckling baserad på teknikutveckling och möjligheter till beteendeförändring hos stadsinvånarna. Samarbetet syftar till att utveckla nya affärsmodeller och intern organisation för utvecklingsfrågor hos energibolaget.

Testbädd Odin – Öppna databaser med energinformation, Business Region Göteborg
Energieffektivisering genom beteendeförändring hos energikonsumenter. Samarbetet syftar till att utveckla nya affärsmodeller och interna processer hos elhandelsbolagen.

Testbädd Miljöväder, IVL Svenska Miljöinstitutet
Luftkvalitetsarbete med fokus på ny realtidsinformation för att bidra till ändrade resvanor. Samarbetet syftar till att utveckla nya affärsmodeller och organisation för samhällsinformation

Program

Tid: 13 november kl. 8:00 – 9:30. Frukost serveras från 07:45
Plats: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Välkommen!
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Anmälan

Litteraturtips inför frukostmöte:
Vinnova (2015), Testbäddar inom miljöteknik: Slutrapport från ett regeringsuppdrag inom miljöteknikstrategin


Innovativa Västsverige – Regionala lösningar på globala utmaningar

Tid: 2015-10-08.08:00

Välkommen till GAME dagen den 7 oktober och delta i en dialog om hur Västsverige kan utveckla och stärka innovationskraften!

Hur kan innovations- och förnyelsekraften stärkas i regionen för att möta de stora samhällsutmaningarna? Vilken potential finns i Västsverige? Det kommer några av våra hittills bekräftade talare att beröra. Deltar gör exempelvis Charlotte Brogren Generaldirektör Vinnova, Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd, Susan Iliefski-Janols, Sustainability Director, SCA samt Lars Mårtensson, Miljö och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Programmet är under bearbetning men notera 7 oktober i din kalender redan nu! Anmälan


Välkommen till årets GAME -dag

Tid: 2015-10-07.13:00

Innovativa Västsverige

– Regionala lösningar på globala utmaningar

Välkommen att ta del av en eftermiddag där vi belyser hur Västsverige kan utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften för att möta de stora samhällsutmaningarna.

GAME dagen arrangeras för tionde året i rad och lockar deltagare från näringsliv, akademi och samhälle och är ett bra tillfälle att träffa centrala aktörer från västsvenska innovationsmiljöer.

Datum:  2015-10-07
Tid:         kl. 13:00- 17:00 (registrering from. 12:30)
Plats:      Scania salen, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Anmälan

Innovationsklimatet i Sverige, Västsverige och vår omvärld.
Vad finns det för vision för Sverige när det kommer till innovationer för att driva lösningar på våra stora samhällsutmaningar? Vad kan vi lära av andra länder?

Drivkraft för hållbara innovationer – exempel från näringslivet, forskningsinstitutet och akademi
Ta del av hur lokala såväl som globala företag arbetar med innovation som en del av affären. Hur upplevs den innovativa kraften i regionen och vilken potential har innovationsklimatet i Västsverige? Vilka är utmaningarna?

Program

För frågor kontakta: info@gamenetwork.se


Frukostmöte om Västra Götaland i EU:s satsning Energy Union

Tid: 2015-06-16.07:45

EU update 2Den 16 juni arrangerar Nätverket GAME ett frukostmöte om det nya konceptet Energy Union. I denna satsning kommer förnybar elenergi vara en central del men även fjärrvärme som ett viktigt verktyg för att öka energieffektiviteten i Europa. Det finns också nya möjligheter för samverkan mellan el och fjärrvärme. Under frukostmötet kommer vi att diskutera vilka möjligheter utlysningarna i kommande arbetsprogram för Horisont 2020 kan skapa för utvecklingen i Västsverige.

Program:

 • Energy Union och Horisont 2020. Jonas Norrman, Utredare för Nätverket GAME
 • Att vara ettt proaktivt energibolag – Göteborg Energis långsiktiga strategi. Henrik Forsgren, Director, Public Affairs Göteborg Energi
 • Västra Götaland är en del i Energy Union – hur drar vi nytta av det? Mikael Odenberger, Forskarassistent vid Energi och miljö/Energiteknik, Styrkeområde Energi Chalmers
 • Diskussion: EU finansierade samarbeten i Västsverige- kan det bidra till omställning av energisystemet?

Datum: 2015-06-16
Tid: 07.45 – 9.00 (Kaffe/ fralla serveras 07:45-08:00)
Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Aschebergsgatan 44
Närmaste hållplats är Kapellplatsen.
Begränsat antal platser!

Anmälan

Läs mer om Energy Union här =>

This is an event associated with the EU Sustainable Energy Week 2015. Read more about Sustainable Energy Week here  =>

GAME Horizon 2020 Report:
Energy Efficiency – Technology for district heating and cooling

En snabbläst rapport utlysningar relaterat till energieffektivisering och fjärrvärme och fjärrkyla. Rapporten är tänkt att hjälpa dig att identifiera lämplig utlysning och att skriva en framgångsrik ansökan. Rapporten består av tre delar:

 • Presentation över utvecklingen av EU:s politik för energieffektivisering med fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Presentation av EU-myndigheter inom ovanstående sektor..
 • Presentation av några pågående EU-projekt som handlar om energieffektivisering och fjärrvärme och fjärrkyla.

Ladda ner rapporten här =>