Informationsutbyte är en viktig aktivitet för att strävan mot en gemensam vision om hållbar utveckling. Våra workshops och seminarier fungerar dels som forum för kompetensutveckling men till lika stor del mötesplatser för informations- och kunskapsutbyte inom nätverket såväl som till en vidare krets.

Se kalendern för kommande evenemang.
Vill du ta del av presentationer från tidigare GAME-aktiviteter? Klicka här.

No posts found.