Alla företagen i nätverket möts en gång om året på GAME dagen med syfte att diskutera utveckling och förstärkning av innovations- och förnyelsekraft i Västsverige. Konferensen vänder sig till företagens ledningsgrupper inklusive utvecklings- och innovationschefer. Konferensen lockar deltagare från många olika branscher men även västsvenska forskningsaktörer och samhällsrepresentanter vilket gör det till ett bra tillfälle att träffa framgångsrika aktörer från västsvenska innovationsmiljöer.

GAME dagen 2016: Innovativa Västsverige – Lokala lösningar på Globala utmaningar

Årets GAME dagen arrangerades som ett rundabordsmöte den 19 oktober i Göteborg. Mötet baserade på presentationer och öppna diskussioner om:

  • Västsvenska företags innovationer som inte bara möter både globala och nationella utmaningar.
  • Aktiviteter för att öka marknadens upptag av produkter med lägst miljöpåverkan?
  • Exempel på aktiviteter som rör kemikalier och miljömål Giftfri Miljö.

Obs. Nedladdning strular. Verkar fungera i Chrome men inte andra webbläsare. Vi felsöker.

Temat var Innovativa Västsverige och programmet innehöll nedanstående presentationer:

Regeringens nationella miljömålssamordnare

91126_annikahelkerlundstromportratt1largeVärd för rundabordsmötet var Länsstyrelsen Västra Götaland som bjudit in Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström. Annika medverkade i diskussionen med en kort presentation av sitt arbete och tog därefter emot reflektioner och feedback kring sitt arbetssätt.  Särskilt fokus lades vid exempel på aktiviteter som rör kemikalier och miljömål Giftfri Miljö.

 

GAME dagen 2015

GAME dagen har arrangerats i över tio år i rad. Förra året, 2015, var första gången på temat Innovativa Västsverige med ett program uppdelat i två delar:

Innovationsklimatet i Sverige, Västsverige och vår omvärld.
Vad finns det för vision för Sverige när det kommer till innovationer för att driva lösningar på våra stora samhällsutmaningar? Vad kan vi lära av andra länder?

Drivkraft för hållbara innovationer – exempel från Västsvenska företag
Ta del av hur lokala såväl som globala företag arbetar med innovation som en del av affären. Hur upplevs den innovativa kraften i regionen och vilken potential har innovationsklimatet i Västsverige? Vilka är utmaningarna?

Du kan hitta sammanfattning samt alla presentationer här => (på vår gamla webb)