GAME-dagen 2018

GAME-dagen 2018  fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på  konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategi-arbete. Dagen bestod av två delar: en förmiddagskonferens samt en efterföljande workshop. Nedan hittar du programmet som också innehåller länkar till de presentationer som vi fått tillåtelse att dela.

Program och presentationer

DEL1:  Genomförande av Agenda 2030 i Västsverige

Agenda 2030 i Väst: nytt forum för partnerskap kring de Globala målen i Västsverige.
Caroline Petersson, Verksamhetsledare GAME

Uppdrag och strategier för regionens arbete med Agenda 2030.
Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga Rättigheter på Västra Götalandsregionen och Cecilia Lunder, utvecklingsledare på Miljöskyddsavdelningen, Länsstyrelsen.

Tre år med Agenda 2030: Hur långt har vi kommit och hur kan och bör regioner gå före.
Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen

DEL 2:  Partnerskap och genomförande i praktiken

Så kan Agenda 2030 användas för att skapa en hållbar leverantörskedja.
Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl och Sandya Lang, hållbarhetsansvarig Nudie Jeans.

Agenda 2030-kompassen: resultatet av en mångårig samverkansprocess för samhällsnytta.
Karl Hallding, senior researcher Stockholm Environment Institute, SEI och Björn Haase, chef för området icke metalliska material på Höganäs Sweden.

Från vetenskap till action, genom nordisk samverkan.
Martin Eriksson, verksamhetsledare SDSN Northern Europe.

Från cherry-picking till hållbart på riktigt – så skapar du affärs- och samhällsnytta med hjälp av de Globala målen.
Lina K Wiles, Team Leader Sustainability på ÅF.

DEL 3 Möjligheterna med Agenda 2030 som samlande kraft

Key note
Mikael Botnen Diamant, kommunikatör, projektledare och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor.

DEL 4:   Workshop i mindre grupper

Hur kan Västsverige bli ledande i partnerskap och genomförande?
Workshopen leddes av konsulter på ÅF

Ladda ner summering av workshopen

Så kan Västverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn

Den 14 september arrangerade GAME ett frukostseminarium om elmobilitet, ett område där det händer enormt mycket just nu.
Jakob Lagercrantz från 2030-sektretarietat inledde morgonen med att prata om hur vi ligger till med att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, och konstaterade att vi är på god väg, även om flera utmaningar kvarstår som inte bara kräver större satsningar på el och biodrivmedel utan också beteendeförändringar och nya affärsmodeller.

Jonas Odermalm från Volvo Trucks tog vid och berättade om sina erfarenheter av eldrivna tunga transporter i urban miljö där fokus just nu ligger på eldrivna bussar, och där efterfrågan har tagit fart. En utmaning är de höga investeringskostnaderna, som dock sjunger snabbt i och med fallande priser på batterier.

Henrik Engdahl på Siemens fortsatte fokuset på tunga transporter och berättade om sina satsningar på bland annat luftburna elvägar i Gävle och Los Angeles. Fokus nu ligger på att avsluta pågående demonstrationsfaser och att inleda fälttester (flera på gång i Tyskland) samt att formera regionala elvägskluster, där exempelvis Västsverige skulle kunna vara ett område att satsa på. Samarbetspartners för att formera sådana kluster sökes.

Avslutningsvis berättade Martin G.H Gustavsson på RISE Victoria om ett nytt nationellt forskningslabb om elektromobilitet (Elektromobilitetslabbet) som RISE fått i uppdrag att leda, troligtvis från Göteborg. Martin informerade också om en kommande innovationsupphandling från Trafikverket som har stort fokus på elektrifierade vägar för tunga transporter, och som samlar aktörer på bred front.

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige.

Ladda ner presentationer från frukostseminariet:

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

Jonas Odermalm, Volvo

Martin G.H Gustavsson, RISE

 

110914: GAME-dag

”Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet – dagens och morgondagens satsningar” * Inge Horkeby Miljöchef AB Volvo och Ordförande för GAMEs Styrgrupp... Läs mer →

110608: Frukostmöte GAME/NMC

”Vart tog miljön vägen? Håller vi på att mista intresset?” *Rebecca Brembeck, nätverket GAME *Johan Martinsson, Stadsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet... Läs mer →

110429: Workshop

”Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland” *Jonas Norrman, nätverket GAME »Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland. Arbetsdokument – ver. 2011-04-26... Läs mer →

100527: Work shop

”Västsvensk samverkan för miljöteknik – Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet” *Jonas Norrman, projektledare, GAME *Robert Onsander, projektledare,... Läs mer →

100305: GAME-dag

”Vem tar ansvar för klimatet?” *Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet *Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ, Chalmers *Mariana Davidsson,... Läs mer →

091013: GAME-dag

”Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik” *Anna Dubois, Chalmers *Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen *Göran Wirmark, Volvo Technology *Susan Iliefski... Läs mer →

060529: Seminarium NEWS

”Västsverige – en stark kunskapsbaserad ekonomi” *Inledning, Lave Thorell *En kunskapsdriven regional utveckling, Bertil Törsäter *Europaprogrammen VINNOVA, Karin Hjorth Rybbe... Läs mer →

050518: Miljöimpuls! Väst

”Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt IPPC-direktivet” *Lena Gipperth, Juridiska inst. Göteborgs uiversitet *Ivan Mares, Shell Raffinaderier *Gunnar Barrefors, Länsstyrelsen Västra... Läs mer →