Så kan Västverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn

Den 14 september arrangerade GAME ett frukostseminarium om elmobilitet, ett område där det händer enormt mycket just nu.
Jakob Lagercrantz från 2030-sektretarietat inledde morgonen med att prata om hur vi ligger till med att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, och konstaterade att vi är på god väg, även om flera utmaningar kvarstår som inte bara kräver större satsningar på el och biodrivmedel utan också beteendeförändringar och nya affärsmodeller.

Jonas Odermalm från Volvo Trucks tog vid och berättade om sina erfarenheter av eldrivna tunga transporter i urban miljö där fokus just nu ligger på eldrivna bussar, och där efterfrågan har tagit fart. En utmaning är de höga investeringskostnaderna, som dock sjunger snabbt i och med fallande priser på batterier.

Henrik Engdahl på Siemens fortsatte fokuset på tunga transporter och berättade om sina satsningar på bland annat luftburna elvägar i Gävle och Los Angeles. Fokus nu ligger på att avsluta pågående demonstrationsfaser och att inleda fälttester (flera på gång i Tyskland) samt att formera regionala elvägskluster, där exempelvis Västsverige skulle kunna vara ett område att satsa på. Samarbetspartners för att formera sådana kluster sökes.

Avslutningsvis berättade Martin G.H Gustavsson på RISE Victoria om ett nytt nationellt forskningslabb om elektromobilitet (Elektromobilitetslabbet) som RISE fått i uppdrag att leda, troligtvis från Göteborg. Martin informerade också om en kommande innovationsupphandling från Trafikverket som har stort fokus på elektrifierade vägar för tunga transporter, och som samlar aktörer på bred front.

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige.

Ladda ner presentationer från frukostseminariet:

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

Jonas Odermalm, Volvo

Martin G.H Gustavsson, RISE

 

Välbesökt frukostseminarium om Living Labs

Living_Labs_6_aprilDen 6 april anordnade GAME ett frukostseminarium om Living Labs. Morgonen inleddes med att Åsa Wilske, ordförande GAME, presenterade GAME och det arbete som genomförs under 2017.

Mats Bergh, VD vid Johanneberg Science Park, berättade om hur de jobbar med HSB Living Lab vilket är ett pågående projekt i Göteborg.

Heidi Hautajärvi, projektsamordnare Science Park Borås, gav deltagarna en inblick i hur de jobbar samt om deras planer för ett Living Lab i Borås.

John Rune Nielsen, Chief Business Development Officer vid RISE (tidigare SP), gav en inblick i vilka finansieringsmöjligheter det finns kopplat till Living Labs.Cecilia_Lunder

Gustaf Zettergren (VGR) presenterade tillsammans med Cecilia Lunder (Länsstyrelsen Västra Götalands län) förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030.

Sist presenterade Jonas Norrman, GAME, hur lyckade demonstrationer kan spridas till hela Västsverige.

Här hittar du det inslag som spelades in under seminariet!

GAME kommer att erbjuda möjlighet till fortsatta diskussioner kring samverkans- och finansieringsmöjligheter om Living Labs. Vid intresse, kontakta Jonas Norrman (jonas.norrman@gamenetwork.se, 0766-36 53 01) eller Rebecka Jakobsson (rebecka.jakobsson@gamenetwork.se, 0702-17 68 91).

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige. Kommande teman är kemikalier och elektrifierade mobilitetslösningar. Se mer information om barometern här.

Presentationer från frukostseminariet om Living Labs:
GAME presentation
JohannebergSPGAME
ScienceParkBoras_Livinglab_6_April_2017
GAME Living Labs 20170406 John R Nielsen RISE
GAME-6 april-livinglabs-lst_VGR
170406 Jonas Norrman Nätverket GAME

110914: GAME-dag

”Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet – dagens och morgondagens satsningar” * Inge Horkeby Miljöchef AB Volvo och Ordförande för GAMEs Styrgrupp... Läs mer →

110608: Frukostmöte GAME/NMC

”Vart tog miljön vägen? Håller vi på att mista intresset?” *Rebecca Brembeck, nätverket GAME *Johan Martinsson, Stadsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet... Läs mer →

110429: Workshop

”Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland” *Jonas Norrman, nätverket GAME »Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland. Arbetsdokument – ver. 2011-04-26... Läs mer →

100527: Work shop

”Västsvensk samverkan för miljöteknik – Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet” *Jonas Norrman, projektledare, GAME *Robert Onsander, projektledare,... Läs mer →

100305: GAME-dag

”Vem tar ansvar för klimatet?” *Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet *Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ, Chalmers *Mariana Davidsson,... Läs mer →

091013: GAME-dag

”Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik” *Anna Dubois, Chalmers *Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen *Göran Wirmark, Volvo Technology *Susan Iliefski... Läs mer →

060529: Seminarium NEWS

”Västsverige – en stark kunskapsbaserad ekonomi” *Inledning, Lave Thorell *En kunskapsdriven regional utveckling, Bertil Törsäter *Europaprogrammen VINNOVA, Karin Hjorth Rybbe... Läs mer →

050518: Miljöimpuls! Väst

”Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt IPPC-direktivet” *Lena Gipperth, Juridiska inst. Göteborgs uiversitet *Ivan Mares, Shell Raffinaderier *Gunnar Barrefors, Länsstyrelsen Västra... Läs mer →