Forumträff mobilitet 2018-11-27

Den 27 november var det fullsatt premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst,  arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

Temat för forumträffen var hur mobilitet som tjänst och autonoma fordon kan bidra till maximal samhällsnytta. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, och hur kan FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv.

Program och presentationer

Välkommen
Caroline Petersson, verksamhetsledare GAME
Anders Roth, IVL

Forskningsläget

Vad talar för att autonoma fordon och nya mobilitetstjänster verkligen ska bidra till maximal samhällsnytta, och vad krävs för att det ska bli så?
Frances Sprei, docent och forskare om hållbar mobilitet på Chalmers

Innovations- och affärsmöjligheterna för hållbar mobilitet
Vad krävs av en pool-bilslösning för att konkurrera med egen bil?
Mats Herner, stadsutvecklare Wallenstam

Så kan självkörande bilar konkurrera med flyget,
Martin Kristensson, Director Connectivity Strategy, Volvo Cars

Politikens roll för ökad samhällsnytta
P-normen: om betydelsen av tillgänglighet som gynnar kollektiva lösningar framför individuella
Torunn Vikengren, Koucky Parnters

Kilometerskatt för framtidens elektrifierade och automatiserade personbilar,
Cecilia Hult, IVL

Stadsplaneringens roll
Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret Göteborgs stad

Workshop
Action-orienterad workshop med fokus på att identifiera de främsta utmaningarna som vi behöver ta tag i för att skapa samhällsnytta, samt hitta lösningar på dessa.

Citat och bilder hittar du på twitter.com/2030Vast.

GAME-dagen 2018

GAME-dagen 2018  fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på  konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategi-arbete. Dagen bestod av två delar: en förmiddagskonferens samt en efterföljande workshop. Nedan hittar du programmet som också innehåller länkar till de presentationer som vi fått tillåtelse att dela.

Program och presentationer

DEL1:  Genomförande av Agenda 2030 i Västsverige

Agenda 2030 i Väst: nytt forum för partnerskap kring de Globala målen i Västsverige.
Caroline Petersson, Verksamhetsledare GAME

Uppdrag och strategier för regionens arbete med Agenda 2030.
Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga Rättigheter på Västra Götalandsregionen och Cecilia Lunder, utvecklingsledare på Miljöskyddsavdelningen, Länsstyrelsen.

Tre år med Agenda 2030: Hur långt har vi kommit och hur kan och bör regioner gå före.
Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen

DEL 2:  Partnerskap och genomförande i praktiken

Så kan Agenda 2030 användas för att skapa en hållbar leverantörskedja.
Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl och Sandya Lang, hållbarhetsansvarig Nudie Jeans.

Agenda 2030-kompassen: resultatet av en mångårig samverkansprocess för samhällsnytta.
Karl Hallding, senior researcher Stockholm Environment Institute, SEI och Björn Haase, chef för området icke metalliska material på Höganäs Sweden.

Från vetenskap till action, genom nordisk samverkan.
Martin Eriksson, verksamhetsledare SDSN Northern Europe.

Från cherry-picking till hållbart på riktigt – så skapar du affärs- och samhällsnytta med hjälp av de Globala målen.
Lina K Wiles, Team Leader Sustainability på ÅF.

DEL 3 Möjligheterna med Agenda 2030 som samlande kraft

Key note
Mikael Botnen Diamant, kommunikatör, projektledare och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor.

DEL 4:   Workshop i mindre grupper

Hur kan Västsverige bli ledande i partnerskap och genomförande?
Workshopen leddes av konsulter på ÅF

Ladda ner summering av workshopen

110914: GAME-dag

”Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet – dagens och morgondagens satsningar” * Inge Horkeby Miljöchef AB Volvo och Ordförande för GAMEs Styrgrupp... Läs mer →

110608: Frukostmöte GAME/NMC

”Vart tog miljön vägen? Håller vi på att mista intresset?” *Rebecca Brembeck, nätverket GAME *Johan Martinsson, Stadsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet... Läs mer →

110429: Workshop

”Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland” *Jonas Norrman, nätverket GAME »Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland. Arbetsdokument – ver. 2011-04-26... Läs mer →

100527: Work shop

”Västsvensk samverkan för miljöteknik – Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet” *Jonas Norrman, projektledare, GAME *Robert Onsander, projektledare,... Läs mer →

100305: GAME-dag

”Vem tar ansvar för klimatet?” *Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet *Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ, Chalmers *Mariana Davidsson,... Läs mer →

091013: GAME-dag

”Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik” *Anna Dubois, Chalmers *Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen *Göran Wirmark, Volvo Technology *Susan Iliefski... Läs mer →

060529: Seminarium NEWS

”Västsverige – en stark kunskapsbaserad ekonomi” *Inledning, Lave Thorell *En kunskapsdriven regional utveckling, Bertil Törsäter *Europaprogrammen VINNOVA, Karin Hjorth Rybbe... Läs mer →

050518: Miljöimpuls! Väst

”Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt IPPC-direktivet” *Lena Gipperth, Juridiska inst. Göteborgs uiversitet *Ivan Mares, Shell Raffinaderier *Gunnar Barrefors, Länsstyrelsen Västra... Läs mer →