Välbesökt frukostseminarium om Living Labs

Living_Labs_6_aprilDen 6 april anordnade GAME ett frukostseminarium om Living Labs. Morgonen inleddes med att Åsa Wilske, ordförande GAME, presenterade GAME och det arbete som genomförs under 2017.

Mats Bergh, VD vid Johanneberg Science Park, berättade om hur de jobbar med HSB Living Lab vilket är ett pågående projekt i Göteborg.

Heidi Hautajärvi, projektsamordnare Science Park Borås, gav deltagarna en inblick i hur de jobbar samt om deras planer för ett Living Lab i Borås.

John Rune Nielsen, Chief Business Development Officer vid RISE (tidigare SP), gav en inblick i vilka finansieringsmöjligheter det finns kopplat till Living Labs.Cecilia_Lunder

Gustaf Zettergren (VGR) presenterade tillsammans med Cecilia Lunder (Länsstyrelsen Västra Götalands län) förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region 2030.

Sist presenterade Jonas Norrman, GAME, hur lyckade demonstrationer kan spridas till hela Västsverige.

Här hittar du det inslag som spelades in under seminariet!

GAME kommer att erbjuda möjlighet till fortsatta diskussioner kring samverkans- och finansieringsmöjligheter om Living Labs. Vid intresse, kontakta Jonas Norrman (jonas.norrman@gamenetwork.se, 0766-36 53 01) eller Rebecka Jakobsson (rebecka.jakobsson@gamenetwork.se, 0702-17 68 91).

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige. Kommande teman är kemikalier och elektrifierade mobilitetslösningar. Se mer information om barometern här.

Presentationer från frukostseminariet om Living Labs:
GAME presentation
JohannebergSPGAME
ScienceParkBoras_Livinglab_6_April_2017
GAME Living Labs 20170406 John R Nielsen RISE
GAME-6 april-livinglabs-lst_VGR
170406 Jonas Norrman Nätverket GAME

Frukostseminarium med tema Cirkulär Ekonomi

Den 19 januari anordnade GAME ett frukostseminarium med tema cirkulär ekonomi. De ca 20 deltagarna från näringsliv, forskning och organisationer fick möjligheten att lyssna till Johan Felix som presenterade RE:SOURCEs arbete och vilka möjligheter de erbjuder för projektfinansiering kopplat till avfall och cirkulär ekonomi. Presentation: RESource GAME 20170119

Olle Stenberg, VD på Marin Biogas, berättade om hur de har implementerat cirkulär ekonomi i sin verksamhet genom att odla ascidier. Verksamheten bidrar till att ta upp närsalter ur havet, produktion av biogas samt ekologiskt gödsel. Presentation: 20170119-Cirkulär Ekonomi i Praktiken GAME frukostmote Marin Biogas

Tomas Österlund från VGRs miljöenhet presenterade ”Program för hållbar utveckling 2017-2020” samt redovisade vilka finansieringsmöjligheter VGR erbjuder för projekt kopplat till cirkulär ekonomi. Presentation: Gamefrukost 20170119

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige. Presentation: 170119 Nätverket GAME – Barometer – JN

GAME dagen 2016 – Innovativa Västsverige

Årets GAME dagen arrangerades som ett rundabordsmöte den 19 oktober i Göteborg. Mötet baserade på presentationer och öppna diskussioner om:

  • Västsvenska företags innovationer som inte bara möter både globala och nationella utmaningar.
  • Aktiviteter för att öka marknadens upptag av produkter med lägst miljöpåverkan?
  • Exempel på aktiviteter som rör kemikalier och miljömål Giftfri Miljö.

Obs. Nedladdning strular. Verkar fungera i Chrome men inte andra webbläsare. Vi felsöker.

Temat var Innovativa Västsverige och programmet innehöll nedanstående presentationer:

 

Kort om GAME-dagen:
Alla företagen i nätverket möts en gång om året på GAME dagen med syfte att diskutera utveckling och förstärkning av innovations- och förnyelsekraft i Västsverige. Konferensen vänder sig till företagens ledningsgrupper inklusive utvecklings- och innovationschefer. Konferensen lockar deltagare från många olika branscher men även västsvenska forskningsaktörer och samhällsrepresentanter vilket gör det till ett bra tillfälle att träffa framgångsrika aktörer från västsvenska innovationsmiljöer.

110914: GAME-dag

”Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet – dagens och morgondagens satsningar” * Inge Horkeby Miljöchef AB Volvo och Ordförande för GAMEs Styrgrupp... Läs mer →

110608: Frukostmöte GAME/NMC

”Vart tog miljön vägen? Håller vi på att mista intresset?” *Rebecca Brembeck, nätverket GAME *Johan Martinsson, Stadsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet... Läs mer →

110429: Workshop

”Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland” *Jonas Norrman, nätverket GAME »Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland. Arbetsdokument – ver. 2011-04-26... Läs mer →

100527: Work shop

”Västsvensk samverkan för miljöteknik – Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet” *Jonas Norrman, projektledare, GAME *Robert Onsander, projektledare,... Läs mer →

100305: GAME-dag

”Vem tar ansvar för klimatet?” *Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet *Thore Berntsson, styrkeområdesledare Chalmers energiinitiativ, Chalmers *Mariana Davidsson,... Läs mer →

091013: GAME-dag

”Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik” *Anna Dubois, Chalmers *Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen *Göran Wirmark, Volvo Technology *Susan Iliefski... Läs mer →

060529: Seminarium NEWS

”Västsverige – en stark kunskapsbaserad ekonomi” *Inledning, Lave Thorell *En kunskapsdriven regional utveckling, Bertil Törsäter *Europaprogrammen VINNOVA, Karin Hjorth Rybbe... Läs mer →

050518: Miljöimpuls! Väst

”Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt IPPC-direktivet” *Lena Gipperth, Juridiska inst. Göteborgs uiversitet *Ivan Mares, Shell Raffinaderier *Gunnar Barrefors, Länsstyrelsen Västra... Läs mer →