På denna portal annonserar nätverket GAME ut medlemmarnas planerade öppna aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling. Är du medlem och vill att er aktivitet ska synas på portalen skicka information till: info@gamenetwork.se