Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Rebecka Hallén Jorquera
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Telefon: 0721-58 28 39
E-post: rebecka.jorquera(at)chalmers.se

Verksamhetsstöd kommunikation & omvärldsbevakning
Caroline Petersson
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Telefon: 0734 060461
E-post: caroline.petersson(at)chalmers.se

Verksamhetsresurs
Lisa Kolarby
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Telefon: 076-105 43 74
E-post: lisa.kolarby(at)chalmers.se

Postadress:
GAME
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Besöksadress: Aschebergsgatan 44, Göteborg