Företag och användning av naturkapital

Företag och användning av naturkapital

I december 2016 tog EU beslut om att inkludera Natural Capital Accounting i ramen för Capital Protokollet vilket är ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden. Det är också ett steg mot att nå de Globala Målen för Hållbar utveckling (SDGs). Chalmers Tekniska Högskola medverkar i det Europiska samarbetet Climate-KIC och bygger nu kompetens inom detta område. Läs mer hur företagare ta del av detta arbete =>