Ålgräs villkor för hamnbygge

Ålgräs villkor för hamnbygge

hamn
Att anlägga nya ålgräsområden är ett villkor för att Göteborgs Hamn ska få bygga ut i Arendal på Hisingen.
Mark- och miljödomstolen har fastslagit att de marina miljöer som berörs ska kompenseras.

Göteborgs Hamn satsar en miljard kronor på en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Terminalen är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet och kommer att stå klar efter 2020. När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten.
– I det vattenområdet vi ska fylla ut finns det i storlek cirka tre fotbollsplaner med ålgräsängar, som vi ska försöka att återskapa på annan plats. Vi blir först i Sverige med den här åtgärden i så stor skala, säger Fredrik Ternström, projektledare för hamnutveckling på Göteborgs Hamn.

Plantera ålgräs
Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Ålgräset stabiliserar bottnarna, så att de inte rörs upp när vågorna går höga. Många djur kan gömma sig i ålgräsängarna och därför kan många arter återfinnas där.
– För att lyckas med att återplantera ålgräs gäller det att hitta områden med bra ljusförhållande, inte allt för påverkat av vind och vågor samt ha ett vattendjup på runt 0-3 meter. Att hitta dessa områden samt en teknik som fungerar för att plantera ålgräs är de största utmaningarna.

Ekologisk kompensation
Enligt miljödomen ska minst 1,7 hektar nya ålgräsängar skapas. Beslut om en så omfattande kompensation för förlust av ålgräs har inte tidigare fattats i ett miljöprövningsmål i Sverige.
– För oss är det viktigt att arbeta med ekologisk kompensation, då vi tar i anspråk höga natur- och kulturvärden. Sedan början av 2000-talet har vi exempelvis gjort nya hummerrev och en hel del åtgärder i fågelområdet Torsviken, som ligger precis intill Ytterhamnsområdet. Vi skapar även nya områden för hasselsnokar och mindre hackspett, vilket är en ekologisk kompensation för de nya logistikområdena som ska byggas i närheten av hamnen, säger Fredrik Ternström.