Årets Håkan Frisinger stipendiat

Årets Håkan Frisinger stipendiat

Luftföroreningar är en av vår tids stora utmaningar som leder till många döds- och sjukdomsfall i världen samt skador på vår omvärld. Louise Olsson, professor i kemisk reaktionsteknik, har de senaste 18 åren gjort ett omfattande forskningsarbete om användandet av katalysatorer i fordon för avgasrening. Hennes forskningsinsatser har varit avgörande för utvecklingen av katalysforskning och dess praktiska applicering, vilket legat till gagn för svensk fordonsindustri och inte minst forskningens implikationer för en hållbar framtid. För sina insatser tilldelas Louise Olsson 2017 års Håkan Frisinger stipendium på 250 000 kr.

Den 11 maj är det dags för stipendieutdelning och seminarium med årets stipendiat! Förutom Louise Olsson får ni även möjlighet att lyssna till Mattias Hallquist, professor i atmosfärskemi, som koordinerar ett forskningssamarbete om fotokemisk smog i Kina, samt Edward Jobson, Chief Engineer och ”environmental enthusiast” at Volvo Bus.

PROGRAM Professor-Louise-Olsson-690x349
13:00 – 13:30 Stipendieceremoni
13:30 – 14:00 Katalys för att rena emisssioner från fordon Stipendiat Professor Louise Olsson, Chalmers Tekniska Högskola
14:00 – 14:10 Besträckare 10 min
14:10 – 14:40 Fotokemisk smog – atmosfärisk omvandling av emissioner Mattias Hallquist, professor i atmosfärskemi, Göteborgs universitet
14:40 – 15:10 Hur vi lyckades klara emissioner och energi i stadsbussar Edward Jobson, Chief Engineer Volvo Bus
15:10 – 16:00 Fika & Mingel

Klicka här för mer information och anmälan.