Bilindustrin i EU bromsar marknaden för elbilar

Bilindustrin i EU bromsar marknaden för elbilar

Europeiska kommissionen föreslog i början av november lagstiftning som syftar till att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter och uppmuntra marknadsutvecklingen för elbilar. Förslaget är också ett försök att hjälpa Europas bilindustri att förbli konkurrenskraftigt gentemot USA och Kina.
”Europa är för närvarande inte på rätt väg. Elbilar står för mindre än 1% av den nya försäljningen” säger kommissionens talesperson och tillade ”Att det endast finns 6 typer av elbilar tillgängliga för konsumenter i Europa jämfört med 600 i Asien.”
Läs mer =>