Bioetanol från Västsvenska sjöpungar

Bioetanol från Västsvenska sjöpungar

Det västsvenska företaget Marin Biogas har tillsammans med Luleå tekniska universitet tilldelats 4,7 miljoner av Energimyndigheten för att utveckla processen att producera bioetanol från sjöpungar. Europeiska Kommissionen, önskar hitta andra källor än växter på land för tillverkning av bioetanol och då har marin råvara blivit intressantare. Det är möjligt att utvinna stora mängder cellulosa från den odlade sjöpungen. En hektar odling kan ge upp till 200 ton cellulosa per år. Bioetanol från detta förväntas kunna tillgodose en stor del av Sveriges årliga bioetanolkonsumtion. Projektet är ett bra exempel få affärsmöjligheter inom Cirkulär Ekonomi.

Läs mer =>

sjöpungar

 

 

 

 

 

Bild från Marin Biogas