Campus Johanneberg blir oberoende av fossil energi

Campus Johanneberg blir oberoende av fossil energi

Goteborg_Foto-Skyflyers_1_alvsborgsbronEtt nytt innovationsprojekt, i samverkan mellan Chalmers Tekniska Högskola Ri.SE, Business Region Göteborg, m.fl. kring överföring av överskottsenergi mellan fastigheter på Campus Johanneberg i Göteborg har kvalificerat sig för EU-finansiering. FED-projektet, The Fossil Free Energy District, ska pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. På Chalmers Campus Johanneberg ska nya sätt att överföra och handla med överskottsenergi testas. Kort sagt går det ut på att ta vara på överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området. Ett intressant projekt för företag i fastighetsbranschen.  Läs mer =>