Cirkulära affärsmodeller ger vinster för företag och miljö

Cirkulära affärsmodeller ger vinster för företag och miljö

RISE, Swerea IVF och IDC har i samarbete med svensk möbelindustri utvecklat och utvärderat olika cirkulära affärsmodellskoncept för att öka återanvändningen av offentliga möbler. – Det har i projektet visat sig att det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda cirkulära affärsmodeller i möbelindustrin, genom till exempel återanvändning, uppgradering och renovering. I ett exempel kunde en stols totala klimatpåverkan minskas med 35 procent genom att byta en linjär affärsmodell mot en cirkulär, säger Emma Rex, forskare på RISE.
Läs mer =>