Det behövs fler testbäddar för miljöteknik hos kommunala bolag

Det behövs fler testbäddar för miljöteknik hos kommunala bolag

Finansieringsmyndigheten Vinnova och Tillväxtanalys lyfter båda fram testbäddar som en framgångsrik modell för företagssamverkan kring miljöteknik- och affärsutveckling. Nätverket GAME arrangerar idag den 16 mars sin andra träff för medlemsföretagen om hur denna möjlighet används på bästa sätt för att driva utveckling i Västsverige genom spridning av ”Best Practice”

Företagssamverkan genom testbäddar har skapat möjlighet för att flera beställare och leverantörer tillsammans under realistiska förhållanden kan testa och utvärdera miljöteknik utifrån avsedda funktioner och kommersiella potential. Statistiken från Vinnova visar dock att många testbäddar leds av forskningsinstitut vilket snarare stärker utvecklingen av nya provningsmiljöer än spridning av innovativ miljöteknik.

– Detta är inte fel i sig, men många småföretag har svårt att delta på dessa villkor då priserna ofta snabbt blir på en kommersiell nivå och det finns inte någon kund naturligt involverad, säger Jonas Norrman, miljöteknikexpert för Nätverket GAME.
– Den mest önskvärda formen är när ett kommunalt bolag med funktionsansvar, t.ex. vatten, energi, har huvudansvaret för testbädden som en del av sin egen utvecklingsverksamhet. Forskningsinstituten är med och bidrar med främst expertis. Genom att befinna sig i det kommunala bolaget egen driftmiljö hålls kostnaderna för deltagande småföretag nere och fler kan delta.

Inom vissa områden, tex digitalisering är många innovativa miljöteknikföretag i ett så tidigt skede att det också kan vara bra om en inkubator deltar i testbädds projektet för att representera flera företag. Nya företag har inte delta i projektet förutom i att arbeta med sin produkt eller tjänst.

Företagsträffen om testbäddar i Västsverige arrangeras av Lindholmen Science Park idag den 16 mars kl.13. Läs mer här =>