EU investerar i projekt om Cirkulär Ekonomi

EU investerar i projekt om Cirkulär Ekonomi

highlights-2016-1-stageEU kommissionen har beviljat investeringsbidrag till 28 nya projekt var flera inom cirkulär ekonomi. Investeringsbidragen är en del av programmet Horisont 2020. De nya projekten får ett EU-bidrag på €119 400 000 för innovation på cirkulär ekonomi, klimattjänster, naturbaserade lösningar eller råvaror. Allt som allt, kommer mer än 345 organisationer från 44 olika länder, däribland EU: s 27 medlemsstater, att delta i de nya projekten. Projekt valdes ut bland 141 förslag som hade lämnats in den 8 mars 2016 svar på tre Horisont 2020 ansökningsomgångar (ett steg samtals ämnen).

En ny ansökningsomgång för investeringsbidrag har deadline för att lämna in förslag senast den 7 mars 2017.

Läs mer här =>