EU toppmöte i Göteborg 17 november

EU toppmöte i Göteborg 17 november

Hur kommer Svenska regeringen att lyfta agenda 2030 vid toppmötet i Göteborg den 17 november? Det är inte bestäm än och det finns möjligheter för medlemmar i nätverket på de sidoseminarier som arrangeras i Göteborg under toppmötet.
Regeringens huvudfokus kommer att vara på Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Dagordningen tar upp hur EU ska verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Västra Götalandsregionen arrangerar ett seminarium om Agenda 2030 och arbetet med att vara en jämlik stad och region, fokus barnrättsperspektiv.
Läs mer =>