Frukostseminarium med tema cirkulär ekonomi

Frukostseminarium med tema cirkulär ekonomi

JohanFelixResourceDen 19 januari anordnade GAME ett frukostseminarium med tema cirkulär ekonomi. De ca 20 deltagarna från näringsliv, forskning och organisationer fick möjligheten att lyssna till Johan Felix som presenterade RE:SOURCEs arbete och vilka möjligheter de erbjuder för projektfinansiering kopplat till avfall och cirkulär ekonomi.

Olle Stenberg, VD på Marin Biogas, berättade om hur de har implementerat cirkulär ekonomi i sin verksamhet genom att odla ascidier. Verksamheten bidrar till att ta upp närsalter ur havet, produktion av biogas samt ekologiskt gödsel.

Tomas Österlund från VGRs miljöenhet presenterade ”Program för hållbar utveckling 2017-2020” samt redovisade vilka finansieringsmöjligheter VGR erbjuder för projekt kopplat till cirkulär ekonomi.

Det kommer att erbjudas möjlighet till fortsatta diskussioner kring samverkans- och finansieringsmöjligheter. Vid intresse, kontakta Jonas Norrman (jonas.norrman@gamenetwork.se, 0766-36 53 01).OlleStenbergMarinBiogas

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige. Kommande teman är smarta hållbara städer, kemikalier och elektrifierade mobilitetslösningar. Se mer information om barometern här.

Du kan ladda ner alla presentationer härifrån =>