GAME deltog på Västra Götalands miljömålsdag

GAME deltog på Västra Götalands miljömålsdag

Den 8 december deltog GAME på Västra Götalands miljömålsdag i Göteborg där temat för dagen var hur vi tillsammans kan motivera människor att arbeta med hållbarhet. Liksom tidigare bedöms endast ett av målen uppnås i Västra Götaland: Skyddande ozonskikt.

Per Grankvist, författare till boken ”CSR i praktiken”, var på plats och pratade om hur företag kan tjäna pengar på hållbarhet och skapa konkurrensfördelar. Han betonade vikten av att se hållbarhet som en del i företaget och tänka smart kring resurser. Betydelsen av att kunna räkna hem hållbarhetssatsningar lyftes också upp som en viktig framgångsfaktor.

Joel Lindefors från Futerra pratade om hur effektiv hållbarhetskommunikation kan skapas. Fyra områden lyftes fram som väsentliga för hållbarhetskommunikationen: ”Vision, brands, action plans and connect”. Joel var även noga med att poängtera betydelsen av att anpassa kommunikationen efter den målgrupp som kommunikationen är avsedd för.

Gró Einarsdóttir från Psykologiska institutionen vid GU redogjorde för vilka barriärer som kan stå i vägen för ett effektivt hållbarhetsarbete, samt hur det går att bryta ner, klättra över eller kringgå dessa barriärer.

Under miljömålsdagen framgick det tydligt att näringslivet är en viktig pusselbit för att uppnå miljömålen i Västra Götaland. Fortsatt samverkan och tydliga åtgärdsplaner är viktiga delar för att förbättra miljön i Västsverige.

Illustratör: Tobias Flygar