GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen

Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode. Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal.

Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. De tre utmaningar som deltagarna valde att fördjupa sig kring var att öka medvetenheten hos konsumenter, öka insamlingen av uttjänta textilier samt verka för tydligare styrmedel som underlättar omställningen. För samtliga lösningsförslag diskuterades också vad nästa steg för genomförande bör vara och ett förslag på ansvarig för att genomföra detta togs fram.

Läs mer om de forsknings- och innovationsprojekt som presenterades på GAME-mötet

Re:textile (Science Park Borås, Borås Högskola)

Blend rewind/ Mistra Future Fashion (RISE mfl)

Renewcell

Wargön innovation  (Innovatum mfl)