GAME och Agenda 2030

GAME och Agenda 2030

GAME_Agenda2030

För att uppnå de 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig till krävs det samarbete. Vi på GAME är övertygade om att samarbetet mellan näringsliv och samhällsaktörer möjliggör en snabbare omställning i Västsverige och världen.

GAME berör särskilt följande av de globala målen:

Nr 7: Hållbar energi för alla

Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nr 11: Hållbara städer och samhällen

Nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Nr 13: Bekämpa klimatförändringen

Nr 14: Hav och marina resurser

Nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald  

asa_wilske_270x270

 

”De Globala målen och Agenda 2030 berör oss alla. Näringsliv, akademi, forskningsinstitutioner och offentliga aktörer i Västsverige har stora möjligheter att vara en viktig del i arbetet. Jag är övertygad att vi har allt att vinna på en aktiv dialog kring hur dessa globala mål blir en integrerad del av affärs- och näringslivsutvecklingen. GAME utgör en god plattform för innovation i den hållbara utvecklingen och är ett unikt nätverk för att samla kunskap och positiv drivkraft. ”

Åsa Wilske, ordförande GAME (Gothenburg Actions for Management of the Environment)