GAME presenteras på konferens i New York

GAME presenteras på konferens i New York

GAME network – the Game changer for Sustainable Development, var titeln då nätverket GAME presenterades på International Conference on Sustainable Development i New York i 18-19:e september.
– Vårt arbetssätt att bygga nätverk mellan akademi,näringsliv och offentlig sektor väcker stort intresse bland konferensdeltagarna berättar Åsa Wilske, ordförande för GAME på plats i New York.

Åsa representerade GAME tillsammans med Katarina Gårdfelt, föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum och en av finansiärerna av GAME.
– Samverkan är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen och ett område där nätverket GAME har byggt upp erfarenhet under 20 år. Samverkan har fokuserat på att nå ett fosilfritt samhälle och att minska miljöpåverkan.Något vi gärna delar med oss av berättar Katarina.

Åsa Wilske och Katarina Gårdfelt presenterar GAME för konferensdeltagare i New York