GAME växer – ny företagsmedlem

GAME växer – ny företagsmedlem

Intresset att stärka en hållbar samhällsutveckling i Västsverige via företagsnätverket GAME är tydligt. Nu utökas nätverket med Göteborg & Co som ny medlem och SKF stärker sin position när de nu tar plats i GAMEs styrande verksamhetsråd.

 SKF och Göteborg & Co är välkända aktörer i Göteborg, som båda arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor kopplade till sina respektive verksamheter. Med sikte på år 2021 ska exempelvis destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen.
– För oss är det viktigt att sikta på hållbara lösningar som visar att Göteborg är en stad och ett resmål i framkant som tar ansvar. Här tror vi att GAME kan tillföra mycket. Att träffas i branschöverskridande sammanhang och driva frågor tillsammans är inte bara spännande, det är också angeläget för att stärka en hållbar utveckling av regionen, säger Katarina Thorstensson, hållbarhetsstrateg på Göteborg & Co.

SKF i verksamhetsrådet
Att vara medlem i GAME innebär möjligheter till erfarenhetsutbyte och initiering av samverkansprojekt. I nätverket skapas ett neutralt forum för näringsliv, myndigheter och forskningsorganisationer att träffas runt samma bord för att diskutera gemensamma kärnfrågor och utmaningar.
Under våren tar medlemmen SKF plats i nätverkets verksamhetsråd, där planering och prioritering av GAMEs aktiviteter och inriktningsområden görs. SKF befinner sig på en internationell marknad och arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i verksamheten. Förra året rankades företaget för 16:e året i rad som ett av världens mest hållbara företag av Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).