Göteborg i nytt stort EU-projekt med klimatsmarta lösningar

Göteborg i nytt stort EU-projekt med klimatsmarta lösningar

Tillsammans med Nice och Utrecht ska Göteborg i ett femårigt projekt demonstrera och på sikt införa hållbara lösningar för energi, transporter. Städerna ska också utveckla användningen av öppna data med visionen om att bli smartare, hållbarare städer.
Projekt har titeln Integrated and Replicable Solutions för Co-Creation in Sustainable Cities (IRIS). I projektet deltar 11 parter från Sverige: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns, Riksbyggen, IMCG och RISE Research Institutes of Sweden.
Läs mer =>