Helt ny och unik testbädd för e-mobilitet till Göteborg

Helt ny och unik testbädd för e-mobilitet till Göteborg

RISE får i uppdrag av närings- och innovationsminister Mikael Damberg att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans. Förslaget ska beskriva hur industrin, det offentliga och akademin tillsammans kan stärka forskning och utveckling inom området genom att etablera en helt ny, unik testbädd där de stora fordonstillverkarna samutnyttjar kompetens och forskningsinfrastruktur med universitet och högskolor och offentliga aktörer.
Läs mer =>