Hur samverkansprojekt bidrar till att nå miljömål

Hur samverkansprojekt bidrar till att nå miljömål

Just nu pågår ett strategiskt arbete i många företag med att inkludera de globala hållbarhetsmålenSD goals till företagens verksamhetsmål. De är ännu inte styrande för projektfinansiering med det kan vara bra att känna till hur de är utformade. Här finns en enkel översikt att ladda ner =>

 

Idag när man medverkar samarbetsprojekt med finansiering från svenska myndigheter måste man förklara hur projektet bidrar till att nå dessa mål. Vi har flera gångar haft nätverksträffar kring dessa mål och hur projektet kan bidra till måluppfyllelse. Ansvariga för miljömålen i Västsverige är Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om miljömål på deras webbplats =>

EU finansiering är oftast knutit till en aktuell EU policy och de mål som alla medlemsländer har kommit överens om. I nätverket har vi ofta träffats för att gå igenom de s.k. 2020 målen för EU:s klimat och energistrategi. Dessa mål är mycket styrande för en framgångsrik ansökan inom många program under Horisont 2020. Läs mer här =>

Om samverkansprojektet sker i Västra Götaland kan det också bra att ta höjd för målet en fossilfri region vilket styr många satsningar här. Detta är ett mål som du kan läsa mer om här =>