Inga medel till Västsverige från Europeiska forskningsrådet

Inga medel till Västsverige från Europeiska forskningsrådet

229 forskare i EU får bidrag från Europeiska forskningsrådets utlysning Advanced Grant 2016. 10 av dessa forskare är verksamma vid svenska universitet. Tyvärr ingen av dem vid Västsvenska lärosäten.
Totalt sökte närmare 2400 forskare från hela Europa bidrag från ERC:s utlysning för Advanced Grant 2016. Europeiska forskningsrådet (ERC) stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. ERC är en del av Horisont 2020 – EU:s forsknings- och innovationsprogram. ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. De forskare som beviljas bidrag får max 3,5 miljoner euro för en period av högst fem år
Läs mer här =>