Internet of Things för innovativ utveckling i Västsverige

Internet of Things för innovativ utveckling i Västsverige

Internet of Things, IoT, skapar möjlighet för innovativ samhällsutveckling. Västsvenska aktörer leder utvecklingen av nästa generation miljöövervakning. Det blir nu möjligt att direkt följa miljösituationen i en stad och därmed införa åtgärder som stoppar utsläpp vilket håller ner föroreningarna.

Projektet Miljöväder redovisade under eftermiddagens samarbete att man lyckats ta fram en fungerande tekniklösning som nu kan provas i fler Västsvenska kommuner. Ju fler kommuner som implementerar tekniken desto effektivare kan man minska driftskostnader och öka möjligheterna för användning inom fler områden.

Seminariet samlade över 30 deltagare från företag, myndigheter och forskningsorganisationer. I projektet Miljöväder deltar bl.a. IVL, RISE och Göteborgs Stad. Alla presentationer finns att ladda ner här =>

IMG_0907