Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén, ny ordförande i GAME

Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén, ny ordförande i GAME

Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl tar nu över ordförandeklubban i GAME ifrån Åsa Wilske på Länsstyrelsen (Foto Åsa: Valentin Baat)

På GAME:s finansiärsråd 24 april valdes Kappahls hållbarhetschef Fredrika Klarén till ny ordförande. Hon ersätter därmed Åsa Wilske som suttit som ordförande sedan 2015.
– I min roll som ordförande vill jag särskilt bidra till den fortsatta utvecklingen av vårt forum Agenda 2030 i Väst. Vi har en väldigt bra grund att stå på med vår långvariga och starka förankring, kompetens och nätverk, säger Fredrika.

Fredrika Klarén har arbetat på KappAhl sedan 2013, har tidigare arbetat som hållbarhetsansvarig på Ikea och är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola. Sedan hösten 2017 har hon representerat KappAhl i GAME:s advisory board, som fungerar som bollplank till verksamheten. I och med valet av Fredrika som ordförande får näringslivet nu återigen en röst i det styrande rådet.
– Behovet av att inspirera, utbilda och samverka är och kommer vara stort de kommande tio åren för att nå de Globala målen. I näringslivet, speciellt inom handeln där jag jobbar, är det viktigt att driva ett hållbarhetsarbete som får effekt på global nivå. Men det är viktigt att vi, näringslivet, akademin, myndigheter och civilsamhället, också ser till att bidra i de lokala samhällen som vi är en del av.

Föregående ordförande Åsa Wilske gick med GAME som miljöchef för Göteborgs Hamn och sedemera miljöchef för Ramböll. Hösten 2018 påbörjade hon en ny roll som enhetschef för Miljötillsyn på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det har varit fantastiskt att få jobba med alla engagerade och kunniga personer inom GAME och se hur det uppstår nya möjligheter för hållbar utveckling när människor möts. Det har varit också varit kul att vara med och lyfta ett unikt samarbete inom miljö till att omfatta hela Agenda 2030. Ett arbete som jag är övertygad om att Fredrika kommer att lyfta till nya höjder. Jag vill passa på att tacka verksamhetsledarna och finansiärerna som gjort detta arbete möjligt, säger Åsa.

Läs mer om GAME:s styrande råd