Lokal förankring utvecklar affärerna

Lokal förankring utvecklar affärerna

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 13.22.13
Hallå där
Lennart Gustafsson, vd på Götaverken Miljö, som är ett av de företag som varit medlemmar längst i nätverket GAME.

På vilket sätt är GAME en plattform för er?
Genom GAME stärks vår närvaro lokalt inom regionen, näringslivet och forskarvärlden. Det skapar en väg att hitta testbäddar för våra utvecklingsprojekt. Vi får också samarbetsparters inom forskarvärlden, vilket ger tillgång till specialistkompetens för utvecklingsprojekt och rekrytering.

Vad kan nätverket tillföra företag i Västsverige?
Även om Götaverken Miljös leveranser till största delen sker till utlandet så är det mycket viktigt för oss med den lokala förankringen för att kunna utveckla vår affär. Jag tror att samma fördelar skulle kunna uppnås för många fler företag i regionen.

Rent konkret, vad har medlemskapet inneburit för er verksamhet?
Genom GAME blev vi exempelvis en del av arbetet med att kartlägga svensk avfallshantering och återvinning. Vi fick då möjlighet att lägga fram synpunkter på hur exporten från svenska företag inom den sektorn skulle kunna ökas. Under arbetet inom projektet ”Energieffektiva Västsverige” har vi på samma sätt kunnat bidra med vår specialistkompetens kring energiåtervinning.

Vad ger företagsnätverket dig i din yrkesroll?

Som VD för ett utpräglat miljöföretag är det viktigt att få en bred input om vad som händer inom miljö och hållbarhet. GAME täcker in det lokala via sitt nätverk och blickar även ut och lyfter fram vad som sker inom de olika EU-programmen.