Lösningar för att nå Västsvenska klimatmål

Lösningar för att nå Västsvenska klimatmål

En satsning med 20 miljoner kronor per år i 4 år för att stödja Sveriges internationella åtaganden enligt ill-utlysning-klimat-och-art-klimat-och-geopolitkParisavtalet och för nationella klimatmål startar 2017. Klimatforskningsprogrammet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med bland annat  Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.  Stiftelsen Mistra står för 56 miljoner kronor och medverkande organisationer står för resterande 24 miljoner kronor. Det eär därmed en av Mistras största satsningar hittills på ett enskilt program. Programmet ska på sikt leda till konkreta tekniska lösningar, men också komma med nya förslag på hur samhälle och myndigheter med styrmedel och andra åtgärder kan uppnå tydliga resultat. Förhoppnings även i Västsverige. Läs mer =>