Lyckad zinkåtervinning från avfallsaska

Lyckad zinkåtervinning från avfallsaska

Renova AB och Götaverken Miljö AB har tillsammans utvecklat en metod för att återvinna zink ur aska från Namnlösavfallsförbränning. Slutsatserna från pilotprojektet som genomförts på Renova är att hela 70 % av zinken tvättas ut. Dessutom kan flygaskan avgiftas genom förbränning efter tvätt och dioxiner förstörs.

Projektet bygger på FoU vid Renova AB och Götaverken Miljö AB och är en fortsättning på ett tidigare projekt i labskala med askor från ett flertal svenska anläggningar inom Waste Refinery. Utvecklingsprojektet stöttas delvis med medel från askprogrammet vid Energiforsk.

Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink, som hamnat i avfallet, kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen igen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner, förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Läs mer här =>