Många EU-länder följer inte lagen om luftkvalitet

Många EU-länder följer inte lagen om luftkvalitet

Enligt EU-kommissionen nonchaleras lagen om luftkvalitet i mer än 130 städer i hela 23 av de 28 EU-länderna. Kommissionen är oroad över takten i arbetet med att uppnå de gränsvärden som fastställts av EU-lagstiftningen i medlemsländerna. Luftföroreningar är den enskilt största miljöorsaken till för tidig död i Europas städer och transporter är den huvudsakliga källan.
I hela EU orsakade kvävedioxid (NO2), som till största delen produceras av trafiken under 2013 68 000 förtida dödsfall. Dieselgate-skandalen visade hur Volkswagen systematiskt fuskade med NO2 utsläppsuppgifter.
Läs mer =>

Luftkvalitet