Minskad övergödning med fler havsodlingar

Minskad övergödning med fler havsodlingar

Utanför Djupviks kust guppar flytdunkar som markerar ut sjöpungsodlingen. Det är som en vanlig musselodling, fast i stället för musslor växer där mängder av sjöpung.
Affärsiden utgår från Cirkulär ekonomi. Från början var drömmen att göra biogas. Genom att röta den skördade sjöpungen skulle man få gas som gick att tanka bilen med, samtidigt som man fick upp en del av den fosfor och kväve från till exempel jordbruket, som orsakar övergödning i havet. – Allt levande innehåller kväve. Skördar vi det, och tar upp det som vi gör nu, så får vi tillbaka upp det på land, säger Marinbiologen Fredrik Norén.
Läs mer =>
Presentation från GAME möte:  20170119-Cirkulär Ekonomi i Praktiken GAME frukostmote Marin Biogas